8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v uznesení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z 22. decembra 2022, ktorým sa zastavilo trestné stíhanie primátora Malaciek Juraja Říhu. Pre vymyslené obvinenie strávil primátor Malaciek niekoľko dní v policajnej cele. Až po takmer troch rokoch mu dali štátne orgány za pravdu. On sám to považuje za totálne zlyhanie slovenskej polície.

Trestné stíhanie vo veci prečinu nepriamej korupcie voči primátorovi Malaciek a podnikateľovi Máriovi Longauerovi sa začalo 17. apríla 2020. Trestné oznámenie podal developer František Bobák. Podľa neho primátor podmienil svoj podpis ku kolaudácii bytovky F. Bobáka, známej pod názvom M.House, kladným vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách k projektu mestskej športovej arény. Práve dopravný inšpektorát mal mať voči stavbe športovej arény v Malackách neustále výhrady, a stavba sa tak nemohla pohnúť ďalej, pričom mestu hrozilo prepadnutie dotácie od Úradu vlády.

V máji 2020 vás zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) a obvinila z nepriamej korupcie. Čo vám kládli za vinu?

„Bol som zrejme prvým politikom, ktorého „korupčným plnením“ malo byť stanovisko štátneho orgánu pre mestskú organizáciu. Žiadne peniaze, žiadne majetkové statky či výhody, ale súhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu k stavbe novej športovej arény pre našu mestskú spoločnosť. Už v tom čase som považoval celé znenie obvinenia za absurdné, čo sa napokon aj potvrdilo. Všetci predsa vieme, že korupčným plnením je vec, na ktorú nie je právny nárok. Stanovisko štátneho orgánu takým niečím nemôže byť, lebo ktorýkoľvek občan má zákonný nárok na jeho vydanie, ak splní požadované podmienky. Zároveň údajne malo byť protislužbou podpísanie kolaudačného rozhodnutia pre jeden bytový dom. Zúčastnení pritom vedeli, že takýto podpis som ani nemohol dať, keďže došlo k prerušeniu konania – stavebný úrad vytkol stavebníkovi konkrétne nedostatky, ktoré do určenej lehoty neodstránil, preto bolo kolaudačné konanie právoplatne zastavené. Vyšetrovaním sa potvrdila moja nevina a tiež to, že celú akciu proti mne zosnovali.“

O čo podľa vás išlo oznamovateľovi trestného oznámenia?

„Je úplne evidentné – a aj samotné vyšetrovanie preukázalo – že to nebola aktivita jedného developera. Dnes už vieme, že tu vôbec nešlo o kolaudáciu bytovky a ani o športovú halu. Išlo o koordinovanú akciu s cieľom dostať ma z úradu, aby tam bol dosadený lojálny človek, ktorý pôjde mafii poruke. Kolaudácia bytového domu na Olšovského ulici bol len nástroj, ktorý sa im v danom čase hodil. Svedkovia vypovedali, že nasledujúci deň po mojom zadržaní došli dvaja zástupcovia developera na stavebný úrad a hrubým nátlakom až vyhrážaním sa na stavebnom úrade dožadovali podpísania svojho kolaudačného rozhodnutia napriek nesplneniu podmienok.“

Prečo si myslíte, že išlo o koordinovanú akciu?

„Postavil som sa policajnej mafii z malackého dopravného inšpektorátu, ktorá roky doslova vypaľovala miestnych podnikateľov. Schéma postupu vyzerala úplne totožne vo viacerých prípadoch: najskôr bolo vydané nesúhlasné stanovisko pre konkrétny stavebný zámer. Následne konkrétneho podnikateľa oslovili sprostredkovatelia, ktorí na žltom lístku nosili napísané sumy peňazí, za ktoré je možné vybaviť zmenu stanoviska. Zakrývali to aj za takzvané dopravné prieskumy, ktoré sú drahé, a podnikateľ mal úhradou ušetriť peniaze. V jednom prípade vypovedal podnikateľ, že ho mal konkrétny policajt z dopravného inšpektorátu žiadať o zľavu z ceny stavebného pozemku. Po tom, čo odmietol, mu dopravný inšpektorát vydal nesúhlas a predpísal kapacitné posúdenie križovatiek. Niečo podobné som zažil aj ja osobne, keď sa u mňa policajt Dušan K. dopytoval na možnosť zrušenia vjazdu do areálu výkupu paliet. Následne som sa dozvedel od podnikateľky, že sa jej vyhrážali zrušením vjazdu, ak im neodpredá svoj areál. Išlo o šialené veci, ktorým som sa ako primátor postavil a odpoveďou bolo toľko medializované nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu voči novej mestskej športovej aréne.“

Znamená to, že niekto vyniesol z polície informáciu o tom, že ste poukázali na nezákonné praktiky developerov a im spriatelených ľudí v Malackách?

„Samozrejme, cez konkrétnych ľudí. V marci 2020 som vypovedal konkrétnymi svedeckými výpoveďami podnikateľov a dokladmi u vtedajšieho vedenia polície. O mesiac a pol nato bolo na mňa podané trestné oznámenie a svedkom v prípade bol policajt Dušan K., proti ktorému som predtým vypovedal. Nestalo sa to len mne. Zachytil som, že svedecké výpovede podnikateľov na policajnej inšpekcii unikli z inšpekcie už na druhý deň. Dokonca jeden policajt sa nechal preradiť z inšpekcie do Malaciek.“

Na potvrdenie skutočnosti, že trestné oznámenie sa nezakladalo na pravde, ste čakali viac ako 2 a pol roka. Čím si to vysvetľujete?

„Počas dva a pol roka som sa verejne nevyjadroval, len trpezlivo čakal na výsledok vyšetrovania. Nebudem hodnotiť dĺžku samotného konania, ale poukážem na veľmi zvláštne okolnosti. Developer podával na mňa trestné oznámenie 17. apríla 2020 a ešte v ten deň bol vykonaný výsluch svedka, ktorým bol samotný policajt Dušan K., proti ktorému smerovali moje podania na inšpekciu. Právnici potvrdili, že s takou rýchlosťou výsluchu sa za viac ako 30 rokov svojej praxe nestretli. Ešte počas samotného pojednávania o prípadnej väzbe bola súdu doručená listina, podpísaná Ivanom Š. z Okresného úradu Malacky po mojom zadržaní, a doručená developerovi do rúk. Jeden zo svedkov vypovedal, že táto listina bola upravovaná po tom, čo tohto zamestnanca Ivana Š. navštívil policajt Dušan K. Samotná malacká prokuratúra následne vyhodnotila túto listinu ako nezákonnú. Úplnou bodkou bolo, že svedok polície Ján Vaškor, u ktorého vyhotovovali tajné nahrávky podnikateľa Mária Longauera, sa priznal k tomu, že s nápadom riešiť vzniknutú situáciu týmto spôsobom prišiel on.“

Ako vnímate rozhodnutie prokurátora o zastavení trestného stíhania? Ako víťazstvo či zadosťučinenie?

„Vzal som to ako fakt, ktorý potvrdil moju nevinu. Nemám z toho žiadnu emóciu. Je úplne obludné, ako jednoducho vás môžu pošpiniť a obmedziť na osobnej slobode. Ak by dokonali svoje dielo a vzdal by som sa mandátu primátora – čo chceli dosiahnuť – nastalo by stavebné eldorádo. Vieme, že zúčastnení na tejto akcii mali vopred informácie o mojom stíhaní. Dokonca zapíjali moje zadržanie v bare v centre mesta, pričom policajt Dušan K. ešte pred tým poslal jednému novinárovi informácie, aby bol nachystaný písať článok.“

Čo vám celá táto skúsenosť priniesla?

„Na stavebnom úrade sme prijali sériu krokov, aby sme chránili samotných zamestnancov. Od toho času sa držím bokom aj ja osobne a výslovne odmietam všetky požiadavky o stretnutia v stavebných veciach a žiadam veci výhradne písomne. Stalo sa mi aj, že developeri Igor M. a Patrik M. sa ma pokúsili nelegálne nahrať na telefón. Následne po tom, čo som bol prepustený zo zadržania, podala na mňa skupina týchto vzájomne prepojených malackých podnikateľov vyše 18 trestných oznámení, ktoré boli všetky odmietnuté ako nedôvodné. Napojenia smerovali až na poslanca parlamentu Petra C., ktorý ešte pred mojím zadržaním písal článok s cieľom pošpiniť zámer športovej arény, ďalej malackej právničky Marty V., ktorá doslova zneužívala inštitút infožiadostí, ktorých odpovede boli používané v trestných oznámeniach na moju osobu, a právnika Miroslava C., ktorý sa zastrešuje spoluprácou s Nadáciou Zastavme korupciu, ale vedome zakrýva svoje osobné záujmy. Bolo úsmevné sledovať, ako je voči nám dokonca zneužívaný Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý má kamarátske napojenia na jedného zo zúčastnených. Keď neuspeli v trestných veciach ani podnetoch na kontrolné orgány, začali ma verejne napádať výmyslami na internete. Počas celej doby som si držal nadhľad a snažil sa viesť mesto tak, aby v žiadnej agende nebol chod úradu poznačený mojím prípadom. Za tento čas sme dokonca získali niekoľko miliónov eur do mestského rozpočtu, čo dokazuje, že aj v takýchto silných momentoch si držím pevnú vôľu a profesionalitu.“

Aký je súčasný stav projektov, o ktorých sa hovorilo v prvotnom obvinení, teda súkromného M.House a mestskej Šport arény?

„Ak mám správnu informáciu, postup stavebného úradu bol potvrdený nadriadeným stavebným úradom. Viac sa o prípad nezaujímam. Samotná športová aréna je v pokročilej výstavbe, čiže sa im nepodarilo zmariť tento projekt. Výsledkom je len to, že vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov je výstavba o tretinu drahšia a otvorená bude o dva roky neskôr. Aj tu sa ukázalo, že policajt Dušan K. z malackého dopravného inšpektorátu zdržiaval projekt protizákonne. Oficiálnou cestou sme dosiahli nápravu a samotné policajné prezídium muselo vydať celoštátne usmernenie pre všetky inšpektoráty, ktoré šikanovali stavebníkov nezmyselnými požiadavkami, na ktoré nemali ani zákonný nárok. Potvrdilo sa, že len projektanti majú výlučne právo posúdiť, či nejaký projekt je alebo nie je v súlade s technickými normami.“

Považujete v tejto chvíli vec za uzavretú, alebo sa budete snažiť súdne očistiť svoje meno? 

„V prvom rade očakávam, že polícia bude s rovnakou promptnosťou stíhať developera a oznamovateľa Františka Bobáka za krivé obvinenie, keďže sám prokurátor v rozhodnutí o zastavení môjho stíhania konštatuje, že aj urobené tajné nahrávky popierajú tvrdenia tohto oznamovateľa. Rovnako by mala polícia skúmať rolu pôvodného vyšetrovateľa NAKA, ktorý odišiel zo služby do civilu po tom, čo som nebol vzatý do väzby. Neviem, či sa mi niekedy za túto špinavosť ospravedlnia aj štátne orgány, ktoré boli na túto akciu zneužité, ale niekto by mal niesť zodpovednosť. Polícia v tichosti zastavila moje trestné stíhanie napriek tomu, že ma predtým teatrálnym spôsobom zadržali priamo v úrade a mediálne lynčovali. Veľmi ma však potešilo, že Malačania to rýchlo prekukli, stáli pri mne a dôverovali mi, čo napokon potvrdili aj mojím opätovným zvolením do funkcie primátora, za čo im ďakujem. Mojou úlohou je dotiahnuť projekty, ktoré som im v nedávnych voľbách sľúbil.“

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok