16. 1. 2020
Primátor Juraj Říha: Dobrá samospráva sa nestará do života obyvateľov

V novembri 2018 dostal dôveru Malačanov viesť mesto aj počas ďalších štyroch rokov, vďaka čomu mohol so svojím tímom kontinuálne pokračovať v práci. Zatiaľ čo v niektorých samosprávach ešte len vyhodnocujú výsledky personálnych či procesných auditov po prvom roku volebného obdobia, ba dokonca niekde nemajú schválený rozpočet 2020, v Malackách sa pokračuje nezmeneným tempom. Po roku znovu prichádza čas a priestor na rozsiahlejší rozhovor. Primátor Malaciek Juraj Říha.

Máte za sebou prvý rok druhého volebného obdobia. Čo znamenal pre mesto a čo pre vás osobne?

Bol veľmi odvážny a rýchly. S poslancami sme si hneď úvodom roka 2019 dohodli prioritné ciele na toto volebné obdobie a stihli sme preto rýchlo naštartovať projekty, ktoré sme si určili. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo počas prvých mesiacov zrealizovať záchytné parkovisko, ktoré bolo budované ako veľký projekt z eurofondov. Spustili sme tiež výstavbu veľkej modernej telocvične v našej najväčšej základnej škole, Dérerke, za takmer osemstotisíc eur. A asi najväčší cieľ, ktorý sme si dali pre prvý rok, je príprava novej športovej arény. Pôjde o spoločnú stavbu zimného štadióna a multifunkčnej haly s príslušným zázemím a ubytovaním. Na pomery okresného mesta pôjde o obrovský projekt za takmer 6 miliónov eur. Je už schválený mestským zastupiteľstvom, kúpa pozemkov bola dohodnutá a úver podpísaný. Máme tiež dodanú projektovú dokumentáciu pre územné konanie, a ak budeme úspešní v získaní štátnej dotácie, radi by sme v tomto roku vyhlásili aj tender na dodávateľa.

Rok bol teda pokojný alebo intenzívny?
Ako sa to vezme. Uvedomujem si, že stavebný ruch v meste mohol niektorých obyvateľov rušiť. Vždy prosím o pochopenie, ale bez dočasných obmedzení ulice jednoducho nezrekonštruujeme. Do toho prišli plynári s veľkou výmenou plynovodov a krajská samospráva s rekonštrukciou Ulice Duklianskych hrdinov. Avšak som za tieto diela vďačný a celkovo sme skončili rok 2019 v pokoji a stabilite. Nie všade – mám na mysli mestá v okolí – to bolo také idylické a pokojné.
V mnohých mestách aj tu na Záhorí pretrvávali a pretrvávajú spory medzi primátormi a poslancami, alebo aj medzi poslancami navzájom, a to nikomu nič neprináša. Hovorím to preto, že u nás je to iné a mňa to osobne veľmi teší. Moje najväčšie šťastie však tkvie v úplne niečom inom. Ako predseda krízového štábu s 24-hodinovou pohotovosťou som končil predošlý rok s upokojením, že Malacky počas roka obišli všetky veľké hromadné nešťastia.


Je niečo, čo sa nepodarilo podľa vašich predstáv?

Jednoznačne kúpa liehovaru na Vinohrádku, o ktorý som veľmi bojoval. Stretli sme sa totiž s veľkou vypočítavosťou a neserióznosťou pôvodných vlastníkov. Kolegovia však poznajú aj moju tvrdohlavosť a zanietenosť, takže sa možno k tejto téme neskôr ešte vrátime.
Nie celkom som spokojný aj s tým, že sa nám o rok odložila výstavba cyklotrasy z Družstevnej po Radlinského ulicu. Faktom je, že ministerstvo dokázalo až po vyše polroku rozhodnúť o zmene projektu. Prijímam to ako cenu za to, že sme oproti pôvodnému návrhu pridali pás zelene, ktorý bude chrániť cyklistov a chodcov od cesty na Radlinského ulici.

Ktoré projekty vám priniesli najväčšiu radosť?
Ak sa spýtate samotných obyvateľov, každý vám povie iné. A je to prirodzené, pretože majú svoje osobné priority. Niekoho môže potešiť nedávno zrekonštruovaná Kozia ulica či vnútroblok Domky, ktoré zase nezaujímajú obyvateľov z Juhu – mimochodom, tým tiež rekonštruujeme ďalšie ulice. Osobne sa teším z každej úspešne dokončenej investície, pretože na rozdiel od obyvateľov vidím aj úskalia, ktoré musíme pri jednotlivých stavbách riešiť veľakrát za pochodu. Určite som hrdý na kompletne zrekonštruované toalety a sociálne zázemie v Základnej škole na Záhoráckej ulici, po ktorých rodičia a učitelia volali dlhé roky. Radosť mi robí aj nové detské ihrisko v Zámockom parku, ktoré verejnosť prijala pozitívne.

Aké sú vaše osobné priority?
Pochopiteľne, sú to projekty s celomestským významom: výstavba cyklotrás, novej športovej arény či mestskej kompostárne, rekonštrukcia Pálffyovského kaštieľa, príprava kultúrneho domu v zóne Zámocká a vybudovanie podzemnej garáže s námestím v centre mesta. Moju absolútnu pozornosť však venujem aj príprave obchvatu mesta.

Ten je v akom stave?

Isto je už verejnosti známe, že sme s viceprimátorom mesta v úvode predošlého volebného obdobia prišli s novým konceptom obchvatu prostredníctvom dvoch diaľničných križovatiek, aby sme využili synergiu diaľnice D2. Nie všetci nám dôverovali, niektorí starostovia z okolia naše kroky dokonca odmietali. Napokon sa ukazuje, že naše rozhodnutie bolo absolútne kľúčové a správne. Inak by prvá diaľničná križovatka D2-Rohožník dnes nebola po právoplatnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nebola by pre ňu spustená súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie až do stupňa stavebného povolenia.
Pre druhú navrhovanú križovatku D2-Studienka pri Moteli M bude mať Národná diaľničná spoločnosť do apríla tohto roka pripravený zámer, aby sa spustilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. proces EIA. Veľmi ma potešilo, že mimoriadne súčinné sú aj Železnice Slovenskej republiky a Bratislavský samosprávny kraj, keďže oba subjekty sú úplne kľúčové. Železnice sú pre nás dôležité s ich novým železničným nadjazdom za Malackami, pre ktorý už majú vysúťaženého dodávateľa projektovej dokumentácie. A Bratislavský samosprávny kraj má dodanú technickú štúdiu na novú cestu, ktorá bude tvoriť kostru tohto severného obchvatu od Veľkých Levár a odkloní dopravu pred Malackami na diaľnicu pri Moteli M cez spomínanú diaľničnú križovatku D2-Studienka.


Objavili sa otázky, prečo sa nová diaľničná križovatka nepostaví až pri Veľkých Levároch…

Je to jednoduché. Inak by sme neodklonili tranzit smerujúci zo spádového územia Studienky. Takto odkloníme z mesta značný prúd dopravy, čím sa nám rozviažu ruky. Potom môžeme konečne uvažovať o zrušení centrálnej svetelnej križovatky a o zbúraní ramena nadjazdu, ktoré absolútne nevhodne pretína vstup do Zámockého parku, kde by som radšej videl obnovený Jursov rybník.

Máte za sebou päť rokov na čele mesta. Pociťujete v niečom napríklad stereotyp?
Absolútne v ničom. Moja práca je natoľko dynamická, že nie je na takýto stereotyp ani priestor. Nehovorím len o tom, že sa denne od rána do včera musím vysporiadať s toľkými novými problémami, ale aj o intenzívnej a často súbežnej príprave viacerých projektov na čerpanie dotácií. Avšak to je možno dané mojou povahou či zanietenosťou posunúť Malacky o kus ďalej a som rád, že pochopenie a spoločné nadšenie nachádzam aj u mojich kolegov z mestského úradu.

Čo konkrétne čaká Malačanov a Malacky v roku 2020?
Myslím, že najlepšia samospráva je taká, ktorá sa nestará do života obyvateľov a o ktorej niet počuť. Veď na to si obyvatelia volia svojich zástupcov, aby čo najlepšie riešili spoločné problémy. Môžem preto ubezpečiť Malačanov, že k všetkým témam budeme s poslancami pristupovať čo najsvedomitejšie a najzodpovednejšie. Treba si priznať, že i v tomto roku nás čaká opäť intenzívna stavebná činnosť, keďže plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ďalších ulíc v meste, stavať nové detské jasle či komunitné centrum v areáli centra voľného času. Aktuálne sa spustila aj výstavba polyfunkčného objektu Severín, na ktorú nadviaže stavba mestskej podzemnej garáže s námestím, čo bude spojené síce s dočasným, ale veľmi významným obmedzením dopravy či parkovania v centre mesta.
Celý rok nás bude sprevádzať aj téma parkovania v centre mesta a na sídliskách. Debata určite nebude ľahká ani všetkými prijímaná, ale dnes je priam už nevyhnutná. Samotní obyvatelia pociťujú, že krátkodobé parkovanie je sťažené zamestnancami úradov a spoločností, ktorí si svoje vozidlá odstavia na celý deň v centre mesta. Dôležité je, aby sme obmedzili aj celodenné parkovanie ľudí z okolitých obcí, ktorí si svoje vozidlo odstavia v Malackách a ďalej cestujú do Bratislavy autobusom či vlakom. Často pritom počúvam vety: Čo my vodiči?. Zabúdame však na tých najzraniteľnejších. A tými sú cyklisti a chodci, ktorých pohyb je až absurdne vytláčaný nezákonným parkovaním mimo chodníkov. A to mnohokrát len z našej vlastnej pohodlnosti prejsť pár metrov pešo.


S akými pocitmi vstupujete do roku 2020 vy osobne?

S veľkou opatrnosťou. Musím priznať, že ako vyštudovaný národohospodár vnímam signály z ekonomiky, priemyslu a celkovo štátu, čo má priamy vplyv na naše mestské hospodárenie. Nehovoriac o dosahoch zákonov schválených v parlamente, čo sme veľmi pocítili. Ďalším negatívom je nový štátny poplatok za skládkovanie. Má priamy vplyv na zvýšenie mestského poplatku za komunálne odpady, ktorý platia vlastníci nehnuteľností. Tieto výpadky v kase už nedokážeme vykrývať našimi rezervami a kvôli udržaniu rozvojových projektov bolo potrebné, aby sme po piatich rokoch pristúpili k zvýšeniu miestnych daní.
Naďalej ale budem robiť všetko pre to, aby sme boli úspešní v čerpaní externých zdrojov. Už teraz máme schválené nové projekty za 2,5 milióna eur a v tomto roku sa rozhodne o ďalších projektoch za zhruba 9 miliónov eur. Čiže rozsah aktivít je veľmi veľký, ale trúfame si ho zvládnuť.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Autor fotografií S. Osuský.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok