3. 4. 2019
Prijímanie detí do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020 je k dispozícii na každom elokovanom pracovisku alebo na webovej stránke MŠ https://msmalacky.edupage.org/ od 1. apríla do 30. apríla.

Vyplnené žiadosti o prijatie, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú v kancelárii riaditeľky MŠ od 2. mája do  31. mája. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke MŠ  v čase od 1. do 8. júna.  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa vydávajú  v dňoch 17. júna a 18. júna v kancelárii riaditeľky MŠ  na elokovanom pracovisku Štúrova. Zákonný zástupca  pri preberaní rozhodnutia predloží občiansky preukaz.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na webovej stránke materskej školy: https://msmalacky.edupage.org/news/#news-219

MŠ Malacky

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok