3. 4. 2018
Prijímanie detí do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom elokovanom pracovisku alebo na webovej stránke MŠ msmalacky.edupage.org od 1. apríla do 29. apríla.

Vyplnené žiadosti o prijatie, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú v kancelárii riaditeľky MŠ od 30. apríla do 31. mája. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach. 

Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke MŠ v čase od 1. do 8. júna. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa osobne vydávajú v dňoch 18. júna a 19. júna v kancelárii riaditeľky MŠ na elokovanom pracovisku Štúrova. Zákonný zástupca pri preberaní rozhodnutia predloží občiansky preukaz.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré:
dovŕšilo 5. rok veku,
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak záujem prekračuje kapacitu materskej školy, prednostne sa prijímajú:
deti s trvalým pobytom v meste Malacky a zároveň trvalým pobytom aspoň jedného rodiča v meste Malacky
a) deti od 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
 b) deti vo veku 2 – 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.

Dieťa musí ovládať:
hygienické návyky, 
základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu ani cumlík).

MŠ Malacky 
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok