7. 10. 2014
Prieskum spokojnosti cestujúcej verejnosti

Zväz autobusovej dopravy žiada občanov mesta Malacky o vyplnenie krátkeho dotazníka týkajúceho sa spokojnosti cestujúcej verejnosti.

Zväz autobusovej dopravy dbá na to, aby dopravcovia poskytovali obyvateľom obcí a miest požadovanú kvalitu a dostatok spojov na riadnu dochádzku do zamestnania, škôl alebo na návštevu zdravotníckych zariadení.  Cieľom prieskumu je zistiť skutočné preferencie, ktorý druh dopravy je najpoužívanejší a z akých dôvodov (vzdialenosť zastávky, ponuka spojov, cena cestovného a pod.)

Zväz autobusovej dopravy má za to, že dopravná obsluha každej obce a každého občana musí byť zachovaná a rovnako musí byť garantovaná aj jej minimálna úroveň. Štát je povinný zabezpečiť, či už priamo, alebo prostredníctvom samospráv, dostatočnú ponuku spojov verejnej dopravy a tieto výkony financovať, aby zabezpečovaním dopravy netrpeli už aj tak skromné rozpočty obcí.

Dotazník je možné vyplniť do 15. októbra na recepcii MsÚ a odovzdať ho tam do pripravenej urny. Dotazník si môžete rovnako vytlačiť z dokumentu, ktorý je priložený k tejto správe. Následne je však nutné odovzdať ho na recepcii MsÚ.

Vyplnením dotazníka pomôžete presadiť vaše záujmy a ďalší rozvoj dopravných služieb.

-red-

Dotazník k prieskumu spokojnosti cestujúcej verejnosti (141,6 kB)

 

Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok