13. 2. 2012
Prieskum názorov občanov Malacky - Juh

Vážení občania,
mesto Malacky sa chce uchádzať o prostriedky na regeneráciu územia mestskej oblasti Malacky Juh  z fondov Európskej únie. Predpokladom na získanie finančných prostriedkov na plánované investície vo vybranej lokalite je príprava Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti, ktorej predchádza spracovanie socio-ekonomickej analýzy územia. Účelom analýzy je  preukázať vhodnosť výberu práve mestskej oblasti Malacky Juh, ako lokality, ktorá má oproti iným výrazné problémy a preto je oprávnená na realizáciu plánovaných investičných projektov obnovy.   
Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu. Poskytnete nám ju vyplnením priloženého dotazníka a jeho odovzdaním na nižšie uvedených kontaktných miestach.

Dotazník si kladie za cieľ zistiť údaje, ktoré budú použité na spracovanie analýzy a tiež Vaše názory, ako  Vy  vnímate lokalitu Malacky Juh, v ktorej žijete  a čo by bolo podľa vás potrebné zlepšiť, aby sa Vám v nej žilo lepšie.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavený záujem.

Dotazník nájdete v papierovej forme pri vstupe do budovy MsÚ, Radlinského 2751/1, Malacky a v ZŠ Štúrova, Štúrova ul. 142 a v spolupráci s poslancami za Juh J. Mračnom, Š. Baumanom a J. Halcinom aj na týchto adresách:

Stupavská ul. 42
Stupavská ul. 35
Štúrova ul. 157

Na uvedených miestach môžete vyplnený dotazník aj odovzdať, a to do 29. februára 2012. Dotazník v elektronickej podobe zasialajte na media@malacky.sk v tom istom termíne.

Dotazník na stiahnutie: (.odt – 25,7 kB) (.doc – 105,4 kB)

Dotazník nájdete aj na www.malackyjuh.sk


Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok