13. 2. 2012
Prieskum názorov občanov Malacky - Juh

Vážení občania,
mesto Malacky sa chce uchádzať o prostriedky na regeneráciu územia mestskej oblasti Malacky Juh  z fondov Európskej únie. Predpokladom na získanie finančných prostriedkov na plánované investície vo vybranej lokalite je príprava Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti, ktorej predchádza spracovanie socio-ekonomickej analýzy územia. Účelom analýzy je  preukázať vhodnosť výberu práve mestskej oblasti Malacky Juh, ako lokality, ktorá má oproti iným výrazné problémy a preto je oprávnená na realizáciu plánovaných investičných projektov obnovy.   
Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu. Poskytnete nám ju vyplnením priloženého dotazníka a jeho odovzdaním na nižšie uvedených kontaktných miestach.

Dotazník si kladie za cieľ zistiť údaje, ktoré budú použité na spracovanie analýzy a tiež Vaše názory, ako  Vy  vnímate lokalitu Malacky Juh, v ktorej žijete  a čo by bolo podľa vás potrebné zlepšiť, aby sa Vám v nej žilo lepšie.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavený záujem.

Dotazník nájdete v papierovej forme pri vstupe do budovy MsÚ, Radlinského 2751/1, Malacky a v ZŠ Štúrova, Štúrova ul. 142 a v spolupráci s poslancami za Juh J. Mračnom, Š. Baumanom a J. Halcinom aj na týchto adresách:

Stupavská ul. 42
Stupavská ul. 35
Štúrova ul. 157

Na uvedených miestach môžete vyplnený dotazník aj odovzdať, a to do 29. februára 2012. Dotazník v elektronickej podobe zasialajte na media@malacky.sk v tom istom termíne.

Dotazník na stiahnutie: (.odt – 25,7 kB) (.doc – 105,4 kB)

Dotazník nájdete aj na www.malackyjuh.sk


Ďalšie
Šport
30. 5. 2023
Záhoráci majú za sebou najúspešnejšiu sezónu. Tréner Ćirić: S 10. miestom nie…

Záhoráci obsadili v konečnej tabuľke extraligy 10. miesto, čo je ich doteraz najlepšie umiestnenie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok