21. 1. 2021
Pribudnú kontajnery na kuchynský odpad
Obce a mestá majú novú zákonnú povinnosť: oddeliť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  od zmesového komunálneho odpadu. Od 1. februára preto pribudnú na určených stojiskách  v Malackách nové kontajnery hnedej farby. Budú určené pre fyzické osoby na biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad z domácností. Nemôže sa do nich ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 
Obyvateľ mesta by mal ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do vlastnej nádoby a podľa vlastného uváženia ich vyniesť do určeného kontajnera. 
Zmluvná zberová spoločnosť bude kontajnery pravidelne vyprázdňovať a umývať ich, zároveň zabezpečí aj zhodnotenie vyzbieraného odpadu. Náklady na zber a zhodnotenie  sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad. 
Milí Malačania, dúfam, že sa do systému všetci aktívne  zapojíme. Je to cesta, ako znížiť množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku, čím sa pomôže nášmu životnému prostrediu. 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 
oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Rozmiestnenie kontajnerov na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
zberný dvor Partizánska 
Bernolákova 16
Veľkomoravská 2 
Veľkomoravská 25
Jesenského x Dubovského
Hviezdoslavova x Ferdiša Kostku 
Záhorácka 33
Záhorácka 47
Záhorácka 75
Záhorácka 87
Malé námestie 1
Malé námestie 26
Pribinova 2
Kukučínova x Mansueta Olšovského 
Záhorácka 42 – parkovisko 
Ul. 1. mája 77
Martina Rázusa 25
Břeclavská – pri parku
Ľudovíta Fullu 1-3  
D. Skuteckého (oproti č. 10)
Štúrova 145
Štúrova 155
Stupavská x Štúrova
Ľuda Zúbka 8-10
vnútroblok Partizánska – Radlinského 
Pezinská 49A
Cesta mládeže 50
Pri Maline 51 
zberný dvor Hlboká
Hurbanova x Lesná
Duklianskych hrdinov x Rakárenská
Jánošíkova x Príjazdná
Štúrova x Boreckého 

J. Chválová

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok