21. 1. 2021
Pribudnú kontajnery na kuchynský odpad

Obce a mestá majú novú zákonnú povinnosť: oddeliť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  od zmesového komunálneho odpadu. Od 1. februára preto pribudnú na určených stojiskách  v Malackách nové kontajnery hnedej farby. Budú určené pre fyzické osoby na biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad z domácností. Nemôže sa do nich ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 

Obyvateľ mesta by mal ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do vlastnej nádoby a podľa vlastného uváženia ich vyniesť do určeného kontajnera. 

Zmluvná zberová spoločnosť bude kontajnery pravidelne vyprázdňovať a umývať ich, zároveň zabezpečí aj zhodnotenie vyzbieraného odpadu. Náklady na zber a zhodnotenie  sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad. 

Milí Malačania, dúfam, že sa do systému všetci aktívne  zapojíme. Je to cesta, ako znížiť množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku, čím sa pomôže nášmu životnému prostrediu. 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria:

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Rozmiestnenie kontajnerov na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:

• zberný dvor Partizánska 

• Bernolákova 16

• Veľkomoravská 2 

• Veľkomoravská 25

• Jesenského x Dubovského

• Hviezdoslavova x Ferdiša Kostku 

• Záhorácka 33

• Záhorácka 47

• Záhorácka 75

• Záhorácka 87

• Malé námestie 1

• Malé námestie 26

• Pribinova 2

• Kukučínova x Mansueta Olšovského 

• Záhorácka 42 – parkovisko 

• Ul. 1. mája 77

• Martina Rázusa 25

• Břeclavská – pri parku

• Ľudovíta Fullu 1-3  

• D. Skuteckého (oproti č. 10)

• Štúrova 145

• Štúrova 155

• Stupavská x Štúrova

• Ľuda Zúbka 8-10

• vnútroblok Partizánska – Radlinského 

• Pezinská 49A

• Cesta mládeže 50

• Pri Maline 51 

• zberný dvor Hlboká

• Hurbanova x Lesná

• Duklianskych hrdinov x Rakárenská

• Jánošíkova x Príjazdná

• Štúrova x Boreckého 

J. Chválová

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok