23. 8. 2010
Pribudne 130 pracovných miest v drevospracujúcom závode

Spoločnosť Swedwood Slovakia, ktorá vyrába nábytok pre švédsku spoločnosť IKEA, má závody na viacerých miestach Slovenska. Napriek zatváraniu niektorých prevádzok pre znížený dopyt v dôsledku krízy má v Malackách pribudnúť nový drevospracujúci závod. Podľa informácií publikovaných 18. 8. v Hospodárskych novinách dcérska firma Swedspan Slovakia by tu do jari 2012 mala postaviť nový závod na výrobu drevotrieskových dosiek. Začiatok budovania areálu je ohlásený na leto 2011. Má ísť o investíciu za 120 miliónov eur, ktorá vytvorí 130 nových pracovných miest.

Spoločnosť Swedspan Slovakia, s. r. o., predložila návrh na výstavbu novej prevádzky na posúdenie Ministerstvu pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v podobe správy o hodnotení činnosti s názvom Výroba drevotrieskových dosiek, Swedspan Slovakia s.r.o., Malacky.

Správa je k nahliadnutiu na MsÚ v Malackách v kancelárii č. 105 v úradných hodinách, alebo ako príloha k oznamu na elektronickej vývesnej tabuli na www.malacky.sk. Verejné prerokovanie správy s občanmi mesta sa uskutoční 31. 8. na Mestskom úrade v Malackách o 10.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ (na 1. poschodí), Radlinského 2751/1, Malacky.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 16. 9. 2010 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, sekcia kvality životného prostredia, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Obyvatelia Malaciek môžu v ankete na www.malacky.sk vyjadriť svoj postoj k otázke, či využijú ponuku mesta a svoje občianske právo pripomienkovať nastolenú tému. 

T. Búbelová

Správa o hodnotení: Výroba drevotrieskových dosiek Swedspan Slovkia, s.r.o., Malacky

Situačný plán 

 

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok