2. 2. 2024
Prezidentské voľby 2024: Ako požiadať o hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo svojom volebnom okrsku, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. S hlasovacím preukazom môže voliť kdekoľvek na území SR.

            V žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť jasne uvedené, na ktoré kolo volieb sa žiada hlasovací preukaz. Ak volič požiada o hlasovací preukaz pre prvé aj druhé kolo volieb, dostane naraz dva hlasovacie preukazy – jeden s dátumom 1. kola (23. marec 2024), druhý s dátumom 2. kola (6. apríl 2024). 

Hlasovací preukaz sa vydáva IBA V MIESTE TRVALÉHO BYDLISKA. Znamená to, že na Mestskom úrade Malacky žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu IBA OBYVATELIA MALACIEK. Volič, ktorý má hlasovací preukaz, s ním môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

            Hlasovací preukaz je platný IBA spolu s občianskym preukazom a IBA pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.

            Osobne možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od stredy 7. februára 2024.

            Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak IBA s hlasovacím preukazom.

Ako sa žiada o vydanie hlasovacieho preukazu?

 • OSOBNE od stredy 7. februára a najneskôr posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024) v úradných hodinách Klientskeho centra Mestského úradu Malacky (Katarína Krišková, Jana Černovská). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • V LISTINNEJ FORME tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024), na adresu:
              Mestský úrad Malacky
              Bernolákova 5188/1A
              901 01 Malacky
 • ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu volby@malacky.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024).
 • PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY najneskôr v posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024).

Písomná alebo elektronická žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú sa doručí hlasovací preukaz,
 • pre ktoré kolo volieb žiada vydať hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ďalšie informácie:

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok