2. 8. 2011
Prepojenie kotolní v Domkoch

V súčasnosti sa v Malackách realizujú viaceré rozkopávky. Nedávno sme vás informovali o opravách skorodovaného potrubia zemného plynu na križovatke Radlinského, Nádražná, ktoré sa definitívne ukončia až v piatok 5. 8. Na sídlisku Juh sa v týchto dňoch vymieňajú rozvody teplej vody a ústredného vykurovania, pretože už boli v zlom technickom stave. Opravy by mali byť dokončené na konci augusta.

Potešujúca informácia pre obyvateľov Malaciek, je že vedenie spoločnosti Comeron Group, pod ktorú patrí aj malacký TERMMING, sa namiesto pilotného projektu implementácie kogeneračnej jednotky v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa rozhodlo dať zelenú rozšíreniu zásobovania teplom z drevnej štiepky o ďalší okruh v Malackách. Konkrétne ide o lokalitu Bernolákovej ulice, rsp. sídlisko Domky a prepojenie kotolní K2-K1, resp. K1-K8. Akcia je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti, budovať a rozširovať obnoviteľné zdroje.

V tomto týždni (od 1. 8.) sa na základe právoplatného stavebného povolenia začali práce na prepojení kotolní K1 sa K2, dokončené by mali byť do polovice októbra v závislosti od klimatických podmienok. Samotné rozvody by mali byť položené do konca septembra, následne sa budú realizovať dokončovacie práce. Potom bude centrálna kotolňa K8 zásobovať teplom z drevnej štiepky okrem doterajších lokalít už celé sídlisko Domky. To zvýši pokrytie výroby tepla zo štiepky v Malackách na viac ako 60%. Predpokladá sa , že okruh novo pripojenej K1 pôjde na štiepku väčšinu roka, iba v zimných mesiacoch približne od decembra do februára si bude musieť vypomôcť plynom. Informovala nás o tom marketingová manažérka Comeron Group Jana Smolková. O tejto skutočnosti informovala na svojej webovej stránke aj spoločnosť TERMMING, a. s.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok