13. 12. 2018
Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách
AD HOC Malacky, podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor v stolnotenisovej hale na Sasinkovej ul. v Malackách o výmere 18,6 m². Priestor je okamžite k dispozícii.

V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať, a cenovú ponuku za 1 m²/rok.
Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/ m²/rok.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody.

Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie nebytový priestor STH – neotvárať“ na uvedenú adresu do 28. 12. 2018, 12.00 h.
 

Bližšie informácie:

AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok