13. 12. 2018
Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách
AD HOC Malacky, podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor v stolnotenisovej hale na Sasinkovej ul. v Malackách o výmere 18,6 m². Priestor je okamžite k dispozícii.

V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať, a cenovú ponuku za 1 m²/rok.
Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/ m²/rok.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody.

Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie nebytový priestor STH – neotvárať“ na uvedenú adresu do 28. 12. 2018, 12.00 h.
 

Bližšie informácie:

AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok