26. 6. 2017
Prenájom priestorov na prízemí ŠH Malina v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky ponúka na prenájom priestory chodby a časti šatní na prízemí ŠH Malina v Malackách s rozlohou 71,3 m². Priestor vyžaduje čiastočnú rekonštrukciu.

V žiadosti treba uviesť:
• na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať,
• cenovú ponuku za 1 m²/rok.

Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 50,- €/ m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu tepla, elektrickej energie a vody.
Žiadosť o prenájom doručte v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie prízemie ŠH Malina – neotvárať“ do pondelka 10. júla 2017 do 12.00 hodiny na adresu: AD HOC Malacky
                                                                                     Sasinkova 2
                                                                                     901 01  Malacky

Bližšie informácie:
• mobil  0907 793 399
• e-mail 
riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC

Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok