25. 5. 2020
Prenájom kontajneru – sezónneho bufetu na letnom kúpalisku
AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2020 kontajner – bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. 
 
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2020 (od 20.6.2020 do 1.9.2020). 
Minimálna akceptovaná cena je 1000,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca spotrebu elektrickej energie a vody. 
 
Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 8.6.2020 o 12:00 hod.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399
 
AD HOC Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok