25. 5. 2020
Prenájom kontajneru – sezónneho bufetu na letnom kúpalisku
AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2020 kontajner – bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. 
 
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2020 (od 20.6.2020 do 1.9.2020). 
Minimálna akceptovaná cena je 1000,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca spotrebu elektrickej energie a vody. 
 
Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 8.6.2020 o 12:00 hod.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399
 
AD HOC Malacky

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok