4. 5. 2018
Prenájom kontajneru – sezónneho bufetu na letnom kúpalisku v Malackách
AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2018 kontajner – bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia.
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2018 (od 1.6.2018 do 1.9.2018). Minimálna ponúkaná cena je 1500,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu elektrickej energie a vody.
Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ na nižšie uvedenú adresu do 21. mája do 12:00 hod.

Bližšie informácie:

AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793399
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC Malacky
Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok