20. 10. 2009
Prehľadnosť križovatiek je problém
Zatiaľ posledné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva prinieslo aj podnet poslanca 6. volebného obvodu Juraja Říhu, ktorý navrhol celomestské zmonitorovanie úsekov križovatiek ulíc mesta z hľadiska prehľadnosti križovatiek v intraviláne mesta a bezpečných vjazdov do týchto križovatiek. „Na mnohých úsekoch v križovatkách pred rodinnými domami rastú krovité porasty či stromová výsadba, ktoré znemožňujú dostatočný výhľad do križovatky,“ vyjadril sa J. Říha. „Zmonitorovanie by sa mohlo uskutočniť aj za pomoci podnetov občanov. V nadväznosti na zmonitorovanú situáciu v meste by sa malo pristúpiť k ich prerezaniu,“ myslí si poslanec. Ako prvé podnety od občanov dal do pozornosti križovatky na uliciach Stupavská, Štúrova, Písniky a Legionárska. „Celomestské  zmonitorovanie je nad rámec našich povinností. Podnetmi občanov sa však zaoberáme a následne zabezpečíme ošetrenie zelene. V mnohých prípadoch je chyba na strane ľudí, ktorí si pred dom zasadia zeleň, pričom úplne ignorujú fakt,  ako bude rásť a či neznemožní prehľadnosť. Ďalším problémom je, že ľudia nie vždy súhlasia so zásahom do ich zelene. Dokonca sa stalo, že nášho pracovníka pohrýzol pes,“ povedala Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia. „Okrem toho, napríklad Stupavská ulica je cestou 1. triedy, a teda jej údržba spadá pod Slovenskú správu ciest,“ dodala G. Reháková. -sisa/raj-
Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok