20. 10. 2009
Prehľadnosť križovatiek je problém
Zatiaľ posledné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva prinieslo aj podnet poslanca 6. volebného obvodu Juraja Říhu, ktorý navrhol celomestské zmonitorovanie úsekov križovatiek ulíc mesta z hľadiska prehľadnosti križovatiek v intraviláne mesta a bezpečných vjazdov do týchto križovatiek. „Na mnohých úsekoch v križovatkách pred rodinnými domami rastú krovité porasty či stromová výsadba, ktoré znemožňujú dostatočný výhľad do križovatky,“ vyjadril sa J. Říha. „Zmonitorovanie by sa mohlo uskutočniť aj za pomoci podnetov občanov. V nadväznosti na zmonitorovanú situáciu v meste by sa malo pristúpiť k ich prerezaniu,“ myslí si poslanec. Ako prvé podnety od občanov dal do pozornosti križovatky na uliciach Stupavská, Štúrova, Písniky a Legionárska. „Celomestské  zmonitorovanie je nad rámec našich povinností. Podnetmi občanov sa však zaoberáme a následne zabezpečíme ošetrenie zelene. V mnohých prípadoch je chyba na strane ľudí, ktorí si pred dom zasadia zeleň, pričom úplne ignorujú fakt,  ako bude rásť a či neznemožní prehľadnosť. Ďalším problémom je, že ľudia nie vždy súhlasia so zásahom do ich zelene. Dokonca sa stalo, že nášho pracovníka pohrýzol pes,“ povedala Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia. „Okrem toho, napríklad Stupavská ulica je cestou 1. triedy, a teda jej údržba spadá pod Slovenskú správu ciest,“ dodala G. Reháková. -sisa/raj-
Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok