19. 10. 2009
Predvolebná kampaň sa blíži - mestské médiá informujú aj bezplatne

S blížiacim sa termínom volieb do orgánov vyšších územných celkov 14. novembra sa očakáva nárast záujmu kandidujúcich subjektov o výhodnú prezentáciu v mestských médiách. S rezerváciou mediálneho priestoru netreba otáľať, pretože napr. Malacký hlas vychádza pre krízu dočasne ako mesačník a uzávierka predvolebného čísla bude už čoskoro.

Pravidlá predvolebnej kampane sú nastavené ústretovo a so snahou o korektné podmienky pre každý kandidujúci subjekt. Poslanci MsZ v roku 2005 schválili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní priestoru politickým stranám v predvolebnej kampani zo strany mesta s cieľom znížiť možnosti zneužívania médií v predvolebných kampaniach. Tento krok mestskej samosprávy ocenila v roku 2005 štvrtým miestom i porota Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INECO). Pretože uvedeným VZN sa budú médiá mesta riadiť i pred nastávajúcimi voľbami do orgánov BSK, pripomíname niektoré z jeho zásad. 

Prezentácia v mestskom rozhlase
Bezplatne môže byť vyhlásený vlastný audiozáznam kandidujúceho alebo pracovník MsÚ môže interpretovať slová kandidujúceho v trvaní 1x do 3 min. alebo 3x do 1 min. za týždeň v pracovných dňoch počas celej predvolebnej kampane. Tá sa začne 17 dní pred voľbami, teda 28. 10., a skončí sa 48 h pred voľbami, teda 12. 11. o 7.00 h ráno. Ak vstup presiahne uvedený rámec služby za využitie rozhlasu na prezentáciu, bude spoplatnený sumou 1,65 €/49,71 Sk za každú aj začatú minútu počas pracovných dní, 3,31 €/99,72 Sk v sobotu za každú aj začatú minútu. Počet vstupov je obmedzený na dva. Nedeľa je z prezentácie vylúčená. 

V eM TV možno využiť videotext aj teletext
Obe formy vysielania sa môžu navzájom dopĺňať. Videotext môže prinášať stručné informácie s odkazom na predvolebný magazín v eMtexte. Videotext eM TV bezplatne odvysiela zoznamy kandidátov na župana BSK a zoznamy kandidátov za malacký volebný obvod. Každá kandidujúca strana (alebo koalícia) má právo na vyčlenenie proporcionálne rozdeleného priestoru v magazíne pre volebnú kampaň v eMtexte.

Pre uverejnenie oznamov či predstavenie priorít kandidujúcich subjektov je záväzný cenník eM TV. Ceny za uverejnenie oznamov nad rámec bezplatných je 3,31 €/99,72 Sk/deň na celú obrazovku, 5. až 7. deň zľava 16,59 €/499,79 Sk. Uverejnenie loga, volebného sloganu alebo inej upútavky vo videotexte s odkazom na ďalší text v eMtexte stojí 1,65 €/49,71 Sk/deň.

Predstavenie priorít politických subjektov a kandidujúcich jednotlivcov v eMtexte zaplatíte sumou 3,31 €/99,72 Sk /deň za hlavnú stranu a 1,65 €/49,71 Sk/3 dni za každú podstranu. Oznamy, pozvánky na predvolebné stretnutia stoja 4,97 €/149,73 Sk/deň; celostranová upútavka na indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text v eMtexte 6,63 €/199,74 Sk/deň; upútavka v linke na indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text 1,65 €/49,71 Sk/deň.

Malacký hlas v čase kampane
Mesačník Malacký hlas bezplatne uverejní zoznamu kandidátov na predsedu BSK a kandidátov na poslancov za obvod Malacky bez fotografií. Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu, fotografie kandidátov či volebného programu je spoplatnené. Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu a fotografie kandidátov v Malackom hlase stojí 1,65 €/49,71 Sk/ks. Politický program bude spoplatnený sadzbou  0,66 €/19,88 Sk/cm2. Keby mal kandidát záujem zverejniť svoj výstup na prvých troch redakčných stranách, zaplatí dvojnásobok.

Pre informácie o medializácii predvolebnej kampane v mestských médiách sa treba obrátiť na redakciu Malackého hlasu (tel.: 034/79 66 173), mestskej televízie eM TV (034/79 66 174) alebo na mestský rozhlas (034/79 66 119)

tabu-

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok