3. 2. 2024
Predstavujeme malacký chrámový zbor Vox Humana

Možno ste ani netušili, že v Malackách máme zmiešaný spevácky zbor, a možno ich veľmi dobre poznáte. Vox Humana sprevádza v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie spevom tie najslávnostnejšie liturgie počas roka, teda sväté omše počas Vianoc, Veľkej noci, na sviatok Cyrila a Metoda. Okrem toho výnimočne spievajú aj pri iných príležitostiach v kostole, ako sú napríklad sobáše. V nasledujúcich riadkoch vám zbor predstavíme.

         V súčasnosti je zbormajsterkou Martina Ambrušová. Výdatnú výpomoc má v Márii Huškovej, s ktorou tvoria skvelý dirigentský tím. Spevácky zbor spieva klasické sakrálne piesne od rôznych autorov predovšetkým v zborových úpravách pre zmiešaný zbor a štyri hlasy (soprán, alt, tenor, bas). Vox Humana má aktuálne asi 35 pravidelných i nepravidelných členov. Zväčša sa ich na nácviku stretne 15 až 20. Ide o čisto chrámový zbor. V minulosti však niekoľkokrát vystupovali aj na rôznych prehliadkach zmiešaných zborov alebo na verejných podujatiach mesta, čo deklaruje aj náš článok, ktorý sme našli v archíve Malackého hlasu č. 14 z roku 2005. Nájdete ho v našom archíve na webe www.malackyhlas.sk.

         Dnes má zbor veľa nových spevákov. Je pekné, ak sa chrámová hudba šíri a rozvíja, a priťahuje nielen tých skôr narodených, ale i mladých ľudí. „Spoločenstvo zboristov je veselé, často sa pri nácvikoch zasmejeme. Ani si možno neuvedomujeme, aké krásne a hodnotné veci nacvičujeme. Mnohé skladby sa snažíme podať s ohľadom na obdobie, v ktorom vznikli. Upravujeme aj nové skladby, modernejšie, ktoré skladajú súčasní autori,“ prezrádza dirigentka M. Ambrušová.

Úloha zbormajstra

            Na prácu dirigenta – zbormajstra je nutné mať odborné i ľudské predpoklady, pretože je hudobníkom, spevákom, motivátorom, scenáristom i režisérom v jednom. Spája jednotlivé dieliky tak, aby zo samostatných častí vznikol ucelený projekt. „Všetko sa začína a končí pri samotných spevákoch zboru. Oni do spevu vnášajú jedinečnosť a po dirigentskom usmernení vedia skladbu podať tak jednotne a ucelene, že v ich podaní sa stane pre poslucháčov skutočným zážitkom. Tomu však predchádza tvrdá práca,“ hovorí M. Ambrušová. Zbor spolupracuje s malackými organistami Vierou Zajíčkovou a Petrom Kučerom.

Kúsok histórie

            Ak chceme hovoriť o začiatkoch malackého zboru, musíme sa vrátiť v čase až do obdobia, keď sme v Malackách mali rád františkánov. M. Ambrušová prezradila viac: „Františkáni, a medzi nimi najmä fráter Elzeár Jakubík, sa veľa venovali deťom a mládeži. Fráter Jakubík viedol chlapčenský zbor, učil deti láske k hudbe, liturgickým skladbám a hre na organe. Iste bol pre neho vzorom a učiteľom páter Vendelín Kučera, ktorý sám hral na organe a komponoval mnoho skladieb. Je pre mňa fascinujúce, že jeho skladby má malacký zbor stále v repertoári,“ vraví s úžasom a pokračuje: „Mnohí Malačania poznajú lekára Eduarda Kožucha, ktorý začal pod vedením frátra Jakubíka hrať na organe už ako 12-ročný. V roku 1964 ako 28-ročný sa Eduard Kožuch na podnet frátra ujal zboru a viedol ho až do roku 1980. V tých časoch to bol stále čisto mužský zbor. Spievali tam napríklad Anton Mráz, Rudolf Hacaj, Otto Kristián, Dušan Dobrovodský, Ernest Fronc, neskôr riaditeľ gymnázia Stanislav Havlík. V roku 1980 sa k zboru pridali aj ženy a rozšíril sa aj repertoár. Vedenia sa ujali Vierka Slezáková a Anton Slezák, hudobníci s odhodlaným srdcom. Do zboru sa pridalo mnoho talentovaných ľudí, medzi inými aj pani Límová, Ballayová, Norisová, Libušová, Tekerová, Andrašková… Bolo to vtedy silné teleso, azda s najväčším počtom spevákov v histórii zboru. Vierka Slezáková spomína na vianočnú omšu, v ktorej len Glória trvala 12 minút. Pri oltári sedel dôstojný pán Michal Pokopec a počúval s úsmevom na perách. Dlhoročnými členmi zboru boli aj Edita Vozárová, Miroslav Zobok, Eva Herzová a mnohí ďalší.“

          Po manželoch Slezákových prevzala zbor sestra aktuálnej zbormajsterky Gabriela Haršányová (Dobrovodská) a viedla ho do roku 1998. So zborom spolupracovali aj hudobníci Peter a Pavol Zajačkovci a Katarína Zajačková ako vynikajúca organistka. Na krátku chvíľu sa potom dirigentskej paličky ujal Ján Schultz, s ktorým zbor absolvoval niekoľko prehliadok a vystúpení. No a poslednou zbormajsterkou zboru, až do roku 2022, bola Gabriela Peťková. Za jej pôsobenia sa do zboru pridali Michal Režný, Katarína Trenčanská, Lucia Vidanová či Miroslav Konečný.

Noví speváci sú vítaní

            Aj v súčasnosti je možné stať sa členom zboru Vox Humana. Najdôležitejším predpokladom je chuť a nadšenie spievať klasickú hudbu a samozrejme, hudobný sluch. Záujemcovia nemusia poznať noty, ani byť hudobne vzdelaní, ani praktizovať vieru. Pozvaní sú všetci, ktorí majú viac ako 14 rokov a vedia spievať. Ak ste sa nadchli, pozývame vás na skúšky zboru najbližšie štvrtky večer o 19.30 h v pastoračnom centre. Nájdete ho vpravo od hlavného vchodu do františkánskeho kostola. V týchto týždňoch sa zbor pripravuje na sviatky Veľkej noci.

Text: N. Jánošová, foto: -nj-/archív

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok