18. 11. 2020
Prečo je dôležité sčítať sa a mať trvalé bydlisko v Malackách?
V júni tohto roka sa začal rozsiahly projekt Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ide o  štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Naše sčítanie je súčasťou celosvetového programu pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. Sčítanie predstavuje zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.   Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. 

Prečo je dôležité sčítať sa a mať trvalé bydlisko v Malackách? 
zápisy detí do materskej či základnej školy,
poskytovanie sociálnych služieb mesta (sociálny taxík, umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby atď),
od oficiálneho počtu obyvateľov závisí, koľko mesto dostane tzv. podielových daní od štátu. Od toho sa odvíjajú možnosti investícií (cesty, chodníky, parkoviská),
obyvatelia Malaciek môžu využiť zľavy na športovanie (športová hala Malina, krytá plaváreň).


Sčítanie je rozdelené na dve etapy. Prvou je sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021), druhou bude sčítanie obyvateľov (v roku 2021).

Sčítanie obyvateľov 
  Sčítanie obyvateľov sa síce začne až v polovici februára, avšak dôležité je, kde má obyvateľ trvalé bydlisko v rozhodujúcom okamihu sčítania, t. j. o polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. 
Každý obyvateľ by sa mal sčítať sám tak, že vyplní formulár na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Samozrejme, myslí sa aj na tých, ktorí nemajú technické možnosti, prípadne im chýbajú internetové zručnosti. V takom prípade môže obyvateľ využiť tzv. kontaktné miesto, ktoré vznikne aj v Malackách. Za imobilnými, staršími a chorými obyvateľmi príde osobne na ich požiadanie tzv. mobilný asistent sčítania. Sčítanie je pre obyvateľov povinné. 

Sčítanie domov a bytov
Sčítanie domov a bytov sa začalo 1. júna a potrvá do 12. februára budúceho roka. Na tomto sčítaní sa nepodieľajú obyvatelia. Vykonávajú ho samosprávy. Okrem adresy (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo) a zemepisných súradníc sa zisťujú napríklad aj tieto údaje: forma vlastníctva, rozloha, prípojky (vodovod, kanalizácia, plyn), počet podlaží,  počet obytných miestností, typ kúrenia, obdobie výstavby, či sú obnovené okná alebo obvodový plášť atď. 
Poverení pracovníci mesta zhromažďujú údaje z rôznych dostupných zdrojov – kataster, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, systém SMARTMAP, správcovia bytových domov. 
Ďalšie informácie:  www.statistics.sk – web Štatistického úradu SR

Ľ. Pilzová 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok