20. 4. 2016
Pre čistý les nielen na Deň Zeme

Dve pokojné soboty (19. marca a 16. apríla) venovali skauti zo 69. skautského zboru M. R. Štefánika z Malaciek čisteniu lesov.

Skauti, skautky, roveri a činovníci zboru vyzbierali na úseku Malacky zástavka Červený kríž až po osadu Houbičky (smer Studienka) neuveriteľných 23 vriec odpadu a na úseku Malacky zástavka Červený kríž – Záhradky smer Malacky ďalších 25 vriec odpadu. Vyzbierali tak odpad na úseku 9 kilometrov.

V spolupráci s VLM odštepný závod Malacky a so Štátnymi lesmi Malacky, ktoré zabezpečili rukavice, mechy a odvoz odpadu, dali skauti týmto úsekom nový a najmä čistý šat. Ale sami sa pýtajú: dokedy to tak zostane? Či ľudia nevedia, že odpad nepatrí do lesa?  Či nemáme v každom meste a obci odpadový dvor, kam odpad patrí? Či občania znečisťujú aj okolie svojich príbytkov?

Vyhadzovaním predmetov do prírody škodíme nielen sebe, ale aj zvieratám, ktoré môžu ostré predmety zraniť alebo usmrtiť. Ohorkami cigariet či žuvačkami sa zvieratá po prehltnutí môžu otráviť a uhynúť. Drobné živočíchy sú nezriedka uväznené vo fľašiach a tiež hynú!

Sebectvo? Lenivosť? Neohľaduplnosť? Nezáujem?
Odpadky, ktoré sa rozkladajú v prírode dlho, ako napr. plasty či polystyrén, uvoľňujú toxické látky, čím kontaminujú pôdu a podzemné vody. Skauti však veria, že každý z nás môže pre prírodu, pre našu Zem a budúcnosť našej prírody niečo urobiť. A to udržiavaním čistoty, poriadku v našich lesoch v každom čase, nielen teraz, keď si pripomíname Deň Zeme (22. apríl).

Text, foto: M. Ftáčniková, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky (upravené)

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok