20. 4. 2016
Pre čistý les nielen na Deň Zeme

Dve pokojné soboty (19. marca a 16. apríla) venovali skauti zo 69. skautského zboru M. R. Štefánika z Malaciek čisteniu lesov.

Skauti, skautky, roveri a činovníci zboru vyzbierali na úseku Malacky zástavka Červený kríž až po osadu Houbičky (smer Studienka) neuveriteľných 23 vriec odpadu a na úseku Malacky zástavka Červený kríž – Záhradky smer Malacky ďalších 25 vriec odpadu. Vyzbierali tak odpad na úseku 9 kilometrov.

V spolupráci s VLM odštepný závod Malacky a so Štátnymi lesmi Malacky, ktoré zabezpečili rukavice, mechy a odvoz odpadu, dali skauti týmto úsekom nový a najmä čistý šat. Ale sami sa pýtajú: dokedy to tak zostane? Či ľudia nevedia, že odpad nepatrí do lesa?  Či nemáme v každom meste a obci odpadový dvor, kam odpad patrí? Či občania znečisťujú aj okolie svojich príbytkov?

Vyhadzovaním predmetov do prírody škodíme nielen sebe, ale aj zvieratám, ktoré môžu ostré predmety zraniť alebo usmrtiť. Ohorkami cigariet či žuvačkami sa zvieratá po prehltnutí môžu otráviť a uhynúť. Drobné živočíchy sú nezriedka uväznené vo fľašiach a tiež hynú!

Sebectvo? Lenivosť? Neohľaduplnosť? Nezáujem?
Odpadky, ktoré sa rozkladajú v prírode dlho, ako napr. plasty či polystyrén, uvoľňujú toxické látky, čím kontaminujú pôdu a podzemné vody. Skauti však veria, že každý z nás môže pre prírodu, pre našu Zem a budúcnosť našej prírody niečo urobiť. A to udržiavaním čistoty, poriadku v našich lesoch v každom čase, nielen teraz, keď si pripomíname Deň Zeme (22. apríl).

Text, foto: M. Ftáčniková, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky (upravené)

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok