20. 1. 2011
Pracovné stretnutie poslancov

V stredu o 16.00 h primátor Jozef Ondrejka zvolal neoficiálne pracovné stretnutie poslancov pred zasadnutím MsZ, ktoré sa uskutoční 27. 1. Zámerom bolo vyjasniť si stanoviská k plánovaným bodom programu zastupiteľstva a sporné body detailnejšie prediskutovať. Zo strany poslancov odznelo veľa pripomienok a návrhov, vedenie mesta ponúkalo vysvetlenia a návrhy riešení.

Okrem iného odznela dlhá debata o nových kritériách na prideľovanie bytov. Viedla k vyjasneniu dôvodov opätovného žiadania dotazníkov od uchádzačov a prehodnocovania ich podmienok pre pridelenie bytov. Na oboch stranách bolo cítiť snahu o spravodlivý prístup k doterajším i novým uchádzačom podporený zákonom i VZN, ktoré sa pripomienkovalo.

Napriek tomu, že účasť na stretnutí nebola povinná, zúčastnili sa všetci poslanci okrem Pavla Tedlu a Jozefa Bullu, ktorí sa ospravedlnili. Prevzali si nové poslanecké preukazy, prístupové heslá k verejnému e-mailu pre styk s občanmi (sekcia Mesto – Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Zoznam poslancov) a dostali ponuku zúčastniť sa na veľtrhu ITF Slovakiatour, na ktorom sa mesto Malacky práve prezentuje.

/tabu/; foto: /otano/

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok