20. 1. 2011
Pracovné stretnutie poslancov

V stredu o 16.00 h primátor Jozef Ondrejka zvolal neoficiálne pracovné stretnutie poslancov pred zasadnutím MsZ, ktoré sa uskutoční 27. 1. Zámerom bolo vyjasniť si stanoviská k plánovaným bodom programu zastupiteľstva a sporné body detailnejšie prediskutovať. Zo strany poslancov odznelo veľa pripomienok a návrhov, vedenie mesta ponúkalo vysvetlenia a návrhy riešení.

Okrem iného odznela dlhá debata o nových kritériách na prideľovanie bytov. Viedla k vyjasneniu dôvodov opätovného žiadania dotazníkov od uchádzačov a prehodnocovania ich podmienok pre pridelenie bytov. Na oboch stranách bolo cítiť snahu o spravodlivý prístup k doterajším i novým uchádzačom podporený zákonom i VZN, ktoré sa pripomienkovalo.

Napriek tomu, že účasť na stretnutí nebola povinná, zúčastnili sa všetci poslanci okrem Pavla Tedlu a Jozefa Bullu, ktorí sa ospravedlnili. Prevzali si nové poslanecké preukazy, prístupové heslá k verejnému e-mailu pre styk s občanmi (sekcia Mesto – Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Zoznam poslancov) a dostali ponuku zúčastniť sa na veľtrhu ITF Slovakiatour, na ktorom sa mesto Malacky práve prezentuje.

/tabu/; foto: /otano/

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok