20. 1. 2011
Pracovné stretnutie poslancov

V stredu o 16.00 h primátor Jozef Ondrejka zvolal neoficiálne pracovné stretnutie poslancov pred zasadnutím MsZ, ktoré sa uskutoční 27. 1. Zámerom bolo vyjasniť si stanoviská k plánovaným bodom programu zastupiteľstva a sporné body detailnejšie prediskutovať. Zo strany poslancov odznelo veľa pripomienok a návrhov, vedenie mesta ponúkalo vysvetlenia a návrhy riešení.

Okrem iného odznela dlhá debata o nových kritériách na prideľovanie bytov. Viedla k vyjasneniu dôvodov opätovného žiadania dotazníkov od uchádzačov a prehodnocovania ich podmienok pre pridelenie bytov. Na oboch stranách bolo cítiť snahu o spravodlivý prístup k doterajším i novým uchádzačom podporený zákonom i VZN, ktoré sa pripomienkovalo.

Napriek tomu, že účasť na stretnutí nebola povinná, zúčastnili sa všetci poslanci okrem Pavla Tedlu a Jozefa Bullu, ktorí sa ospravedlnili. Prevzali si nové poslanecké preukazy, prístupové heslá k verejnému e-mailu pre styk s občanmi (sekcia Mesto – Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Zoznam poslancov) a dostali ponuku zúčastniť sa na veľtrhu ITF Slovakiatour, na ktorom sa mesto Malacky práve prezentuje.

/tabu/; foto: /otano/

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok