21. 3. 2014
Práca v meste aj pre nezamestnaných
Mesto Malacky organizuje aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Už od 1. apríla  až do 30. septembra, teda na pol roka, týmto spôsobom zabezpečí výkon prác v prospech mesta asi dvadsiatke nezamestnaných prevažne s cieľom zlepšiť a skvalitniť životné prostredie v meste.

“Pôvodne sme chceli v prospech mesta využiť oveľa viac uchádzačov o zamestnanie, ale z dôvodov posunutia termínu implementácie ustanovení zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sme požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o umiestnenie na trhu práce aspoň tých osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti,“ vysvetlil prednosta MsÚ v Malackách Dušan Vavrinec.

Hlavnými aktivitami pracovníkov z radov nezamestnaných budú očista a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene, ale aj pomocné upratovacie práce na majetku mesta. Menšia skupinka pracovníkov sa má podieľať na zlepšovaní ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok v meste. Príspevok na aktivačnú činnosť poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1. apríla mesto Malacky zamestná na pracovnú zmluvu na dobu určitú (takisto do 30. septembra) aj šesť sezónnych pracovníkov v súvislosti so zvýšenými nárokmi vyplývajúcimi z letného obdobia (polievanie, údržba zelene a pod.).  

T. Búbelová

     
Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok