6. 5. 2019
Pozývame vás na 47. ročník Behu oslobodenia a 13. ročník Pohára Centra voľného času
P R O P O Z Í C I E – 47. ročník Behu oslobodenia                                                               
                                 13. ročník Pohára Centra voľného času 
                                             

Usporiadatelia: Mesto Malacky, CVČ, TJ Strojár, AC Malacky, AD HOC 

Záštita: Komisia MsZ pre šport a mládež 

Termín: streda 8. máj 2019

Miesto: futbalový štadión v Zámockom parku

Funkcionári pretekov: riaditeľ Anton Pašteka
                                tajomník Alžbeta Šurinová
                                hlavný rozhodca Vladimír Handl
                                      
Program:    8.00 – 9.00 h       prezentácia, nástup, otvorenie
                 9.00 – 10.15 h      súťaže žiakov
                10.15 – 10.30 h      beh predškolákov
                10.30 – 10.45 h      1. časť vyhlasovania výsledkov
                10.45 – 11.15 h      súťaže dorastu a dospelých
                11.30 h                   2. časť vyhlasovania výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:
predškoláci                                                 60 m
najmladší žiaci                 1. a 2. roč. ZŠ     200 m
najmladšie žiačky             1. a 2. roč. ZŠ     200 m
mladší žiaci I.                   3. a 4. roč. ZŠ    300 m
mladšie žiačky I.               3. a 4. roč. ZŠ     300 m
mladší žiaci II.                  5. – 7. roč. ZŠ     400 m
mladšie žiačky II.              5. – 7. roč. ZŠ     400 m
starší žiaci                        8. a 9. roč. ZŠ     800 m
staršie žiačky                    8. a 9. roč. ZŠ    600 m
(bez žiakov, ktorí opakujú ročník)
dorastenky                        15 – 18 r.           1000 m
dorastenci                         15 – 18 r.            2000 m
ženy                                   od 19 r.            1000 m
muži                                   od 19 r.             3000 m 

* žiaci budú bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov v každej kategórii dostane body (5, 4, 3, 2, 1), ich súčet stanoví víťaznú školu. Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení sa do celomestských športových akcií v Malackách.
* prví traja v každej kategórii získajú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu získajú i najmladší a najstarší účastník. 
* pretekár môže štartovať len v svojej vekovej kategórii. Štart je na vlastné riziko. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení preteku príslušnej kategórie s vkladom 2 €.
* k dispozícii sú neuzamykateľné šatne, slúžia iba na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.

Komisia MsZ pre šport a mládež, foto: archív 
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok