21. 6. 2017
Pozvánka na informačný seminár

Národné centrum pre rovnosť príležitostí Friedrich Ebert Stiftung a Mestský úrad Malacky vás pozývajú na informačný seminár pracovného a rodinného života na miestnej úrovni. Táto téma patrí medzi najdôležitejšie programy podpory zamestnanosti, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Týka sa najmä matiek s maloletými deťmi a zvlášť osamelých rodičov, ktorí majú problémy zamestnať sa a prácu si udržať.

Riešením sú programy založené na spolupráci podnikov, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktoré rodinám poskytnú cenovo a priestorovo  dostupnú starostlivosť o deti. Sú prínosom nielen pre rodičov a ich deti ale aj pre zamestnávateľov.

Seminár sa uskutoční 26. júna v zasadačke na Radlinského ulici 2751/1, registrovať sa treba od 13:45 do 14:00. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok