4. 11. 2010
Pozor uzávierka Radlinského ulice od 5.11.2010 -aktualizované

Od 5. novembra 2010 približne od 9.00 h bude uzatvorená časť Radlinského ulice v centre mesta kvôli odstraňovaniu havarijného stavu kanalizácie. Mnohí vodiči si všimli oceľovú platňu, ktorá leží v pravom pruhu smerom k železničnej stanici a ktorá prekrýva kavernu. Ide o prepadnutú časť kanalizácie, ktorá sa nachádza pod vozovkou. Haváriu bude odstraňovať Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Radlinského ulica bude zatiaľ uzatvorená v úseku od križovatky s Partizánskou ulicou a Zámockou ulicou v okolí niekoľko metrov od uloženej oceľovej platne. Prístup k parkovisku vedľa bytového domu na Radlinského a k mestskému úradu zostane zatiaľ otvorený. Zostane zachované aj pozdĺžne parkovanie na Radlinského ulici, avšak len v úseku mimo rozkopávky.  Presný rozsah rozkopávky bude podľa slov odborníkov z BVS známy až po zistení skutočného stavu a rozsahu havárie, ktoré momentálne nie je možné určiť.

Obchádzkové trasy budú vytýčené nasledovne:
Pre smer od železničného priecestia, resp. stanice na Záhorácku ulicu:
Cez Ulicu Ľ. Zúbka na Štefánikovu ulicu a na hlavnú križovatku

Pre smer zo Záhoráckej ulice na železničnú stanicu:
Cez Zámockú ulicu a Partizánsku späť na Radlinského ulicu. Zámocká ulica zostane zachovaná ako jednosmerná.  
Podľa najnovších informácií autobusová zastávka pri Slovenskej sporiteľni bude dočasne zrušená bez náhrady a autobusy pôjdu po obchádzkových trasách, pričom končiť, resp. začínať budú len na železničnej stanici.

Zastávka pri okresnom súde bude zrušená bez náhrady len pre autobusy, ktoré v obvyklom režime zachádzajú na železničnú stanicu. Pre ostatné spoje – idúce z okolitých dedín a pokračujúce smerom na Bratislavu po starej ceste a tie, ktoré obvykle nezachádzajú na železničnú stanicu – zostane zastávka smerom na Bratislavu zachovaná. 

 

Uzávierka by mala trvať do 5. decembra 2010, kedy sa predpokladá odstránenie havárie kanalizácie.

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok