28. 6. 2012
Pozor na kúpanie v jazerách - aktualizované

Leto sa začalo a počasie láka ľudí k vode. Kto chodí na kúpaliská, môže si byť kvalitou vody istý. Na prírodných jazerách sa však tento ukazovateľ môže zmeniť aj zo dňa na deň.

Prírodné kúpaliská, ktoré sú oficiálne označené ako voda vhodná na kúpanie, sú predmetom hodnotenia kvality vody Európskou komisiou. Neznamená to však, že ostatné prírodné kúpaliská v SR nie sú vhodné na kúpanie. Kvalita vody v nich však musí vyhovovať požiadavkám, ktoré určuje nariadenie vlády č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Predpis zodpovedá aj novej európskej smernici o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

Monitoring kvality vody v našom regióne vykonáva Regionálny úraz verejného zdravotníctva Ružinov. Aktuálne údaje  zverejňuje každý štvrtok na internetovej stránke www.ruvzba.sk. Prekvapujúce však je, že v sledovaní sú iba štrkovisko Malé Leváre a jazero v Plaveckom Štvrtku. Monitoring zabúda na obľúbené vodné plochy v Jakubove. Či je aj tam voda vhodná na kúpanie zisťujeme, rovnako ako to, kto je zodpovedný za ohrozenie zdravia ľudí v prípade neposkytnutia informácií o zhoršení kvality vody, sme zisťovali u hovorkyne RÚVZ v Bratislave-Ružinove K. Nosálovej.

Dozvedeli sme sa, že vodná plocha v Jakubove nebola vyhláškou Krajského úradu ŽP vyhlásená ako voda na kúpanie, preto nepodlieha monitoringu. Dlhodobo sa využíva viac na rybárske účely. Kvalita vody by mala byť sledovaná podľa zákona o vodách príslušným povodím. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je možné využívať jakubovské rybníky na kúpanie len na vlastné riziko, ako desiatky iných vodných plôch v SR. Obec však môže požiadať o orientačné vyšetrenie kvality vody využívanej na kúpanie.


  – T. Búbelová –    

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok