20. 6. 2012
Pozor na hrčiarku gaštanovú

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej ÚKSÚP) upozorňuje občanov na výskyt nového karanténneho škodlivého organizmu – hrčiarky gaštanovej. Prvýkrát ju na Slovensku identifikovali 24. mája 2012. Hrčiarka gaštanová je vážny škodca gaštana jedlého. Napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov.

Škodca sa k nám dostal v dodávke stromov s Talianska. Časť sa podarilo odborníkom zlikvidovať hneď, časť však bola rozvezená do záhradných centier v celej krajine a hrozí teda rozšírenie škodcu po celom Slovensku. Nahráva mu aj teplé počasie, ktoré urýchli jeho liahnutie.

Zamorenie všetkých jedlých gaštanov v Slovenskej republike by spôsobilo rýchly úhyn všetkých jedlých gaštanov na našom území, čím by sme prišli o jeden zo zaujímavých domácich produktov rastlinnej výroby, ale aj dôležitý prvok tvorby krajiny. Škodca by sa od nás navyše dostal aj do susedných štátov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s ÚKSÚP preto vyzývajú občanov, ktorí si od 12. marca 2012 kúpili gaštan jedlý, aby strom okamžite spálili a kontaktovali oblastných fytoinšopektorov ÚKSÚP. Boj proti škodcovi insekticídmi (prípravkami na ochranu rastlín) nie je účinný.

Viac informácií na www.uksup.sk

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok