12. 2. 2014
Poznáte už IBAN mestskej pokladnice?

Od začiatku februára vstúpili do platnosti zmeny v platobnom styku. Aj na Slovensku sa implementoval projekt s názvom SEPA zjednocujúci pravidlá a rušiaci hranice pri realizácii bezhotovostných platieb.

Namiesto starého čísla účtu sa začali používať IBANy. Najväčšou výhodou je, že na IBAN alebo z neho môžete poslať peniaze z akejkoľvek krajiny v EÚ, ale i z Lichtenštajnska, Nórska, Islandu, Monaka, Švajčiarska a San Marina, a to za rovnakých základných podmienok, práv a povinností. Vaše nové číslo (IBAN) nájdete na výpisoch z účtu.

Od 1. februára síce prišlo k tejto zásadnej zmene, ale banky sú voči klientom zhovievavé a pri zadaní starých čísel automaticky prepisujú čísla na nový IBAN, a to až do februára 2016.

Aj mestská pokladnica v Malackách začala fungovať týmto spôsobom. Dane a iné poplatky, ktoré hradíte na účet mesta Malacky, tak môžete posielať na IBAN:

SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Komunálne poplatky sa platia na iný účet:

SK27 5600 0000 0032 1281 1001N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok