23. 6. 2010
Poznáme víťazov Malackého brka

V utorok 22. júna sa v synagóge konalo vyhodnotenie 9. ročníka literárnej súťaže Malacké brko, ktorú vyhlasuje primátor mesta Jozef Ondrejka. Popoludnie venované hlavne mladým literátom otvorila Janka Laceková úryvkom z diela Alexandra Sergejeviča Puškina List Tatiany Oneginovi. Na podujatí nechýbali primátor mesta, predstavitelia stredných škôl, zástupca sponzora, ktorým bola Tatrabanka, a samozrejme mladé talenty. Z porotcov sa na vyhodnotení zúčastnili Alžbeta Šurinová a Martin Dzúr.

Zaslané súťažné práce boli rozdelené do dvoch kategórií – pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl a pre študentov 3. a 4. ročníka. Trojčlenná porota celkovo hodnotila 52 prác, z ktorých bolo 17 v podkategórii poézia a 32 v podkategórii próza. Poézia mala už štandardne voľnú tému; témou prozaických prác bola kríza.

Po všeobecnom zhodnotení prác najprv Alžbetou Šurinovou a neskôr Martinom Dzúrom nasledovalo oceňovanie víťazov, ktorého sa spolu s Jozefom Ondrejkom ujal aj riaditeľ malackej pobočky Tatrabanky Branislav Šebesta, ktorý víťazom odovzdal finančnú odmenu. Okrem toho všetci ocenení dostali hlinené brko, ktorého autorkou je Rozália Habová.

Priestor medzi jednotlivými kategóriami vyplnila Zuzana Winklerová piesňou Ave Maria a záver patril Monike Mifkovičovej, ktorá na klavíri zahrala Pieseň pre Adelku a Tokátu od Bedřicha Smetanu. Mladým literátom patrí uznanie za ich výkony, v ktorých dúfajme budú pokračovať aj v budúcnosti.

1. kategória – poézia
David Elšík – čestné uznanie

1. kategória – próza
1. Petra Vrablicová
2. Jakub Reif, Zuzana Kollmanová, Alexandra Jašminská

2. kategória – poézia
1. Kristína Bačová
2. Ivana Knapová
3. Katarína Rzymanová

2. kategória – próza
1. Lenka Kalinová
2. Sabina Zetková
3. Veronika Wolfová, Anna Suchánková

-raj-; foto: -otano-

Ďalšie
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok