30. 6. 2008
Pozemky pre Termming opätovne na stole zastupiteľstva

Posledné predprázdninové rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa uskutočnilo 26. júna. Primátor Jozef Ondrejka ho zvolal na deviatu hodinu predpoludním, avšak pre nedostatočný počet poslancov a ohrozenú uznášaniaschopnosť poslaneckého zboru sa zasadnutie začalo až s takmer dvojhodinovým oneskorením.

Poslanci na rokovaní schválili nové zásady hospodárenia s majetkom mesta i nový odmeňovací poriadok, podľa ktorého im prináleží odmena za výkon funkcie poslanca vo výške 3 tisíc korún mesačne. Odmenu vo výške 35% zo súčtu platov za obdobie január až jún tohto roku dostane po schválení mestským zastupiteľstvom primátor J. Ondrejka. Jeho zástupcovi J. Bullovi poslanci odsúhlasili odmenu vo výške 30% súčtu platov za to isté obdobie. V rámci prevodov nehnuteľností sa do programu rokovania MsZ opätovne dostal prevod pozemkov pod technickými zariadeniami spoločnosti Termming, a.s. Podľa uznesenia MsZ mal Termming pozemky odkúpiť za znaleckú cenu 13,2 milióna Sk. Predstavenstvo spoločnosti neodsúhlasilo podpísanie zmluvy za túto cenu a prostredníctvom Jozefa Smolku, predsedu predstavenstva, požiadalo mestské zastupiteľstvo o zníženie kúpnej ceny. Po dlhej diskusii poslanecký zbor zrušil pôvodné uznesenie a až v treťom hlasovaní schválil novú kúpnu cenu 10,5 milióna Sk.

Ďalším bodom rokovania bol záverečný účet mesta za rok 2007 a stanovisko hlavného kontrolóra k nemu. Oba materiály poslanci schválili. Odsúhlasili aj spolufinancovanie projektov zameraných na sociálne služby, časť rekonštrukcie Pálfiovského kaštieľa a závod na triedenie odpadu. V závere rokovania primátor Jozef Ondrejka prezentoval poslancom dosiahnuté úspechy samosprávy za prvý polrok tohto roku. Najbližšie riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční v septembri.

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok