1. 10. 2012
Potvrdenie o návšteve školy treba odovzdať do 10. októbra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny žiada všetkých rodičov, ktorí sú poberateľmi prídavku na dieťa a dieťa má ukončenú povinnú školskú dochádzku a pokračuje v štúdiu na strednej alebo vysokej škole , t. z. všetky deti narodené pred 31.augustom 1996, aby doložili potvrdenie o návšteve školy v školskom roku 2012/2013 do 10.10. 2012.

Zároveň žiadame rodičov, ktorých dieťa ukončilo v šk. roku 2011/2012 strednú školu a v štúdiu ďalej nepokračujú, aby doložili na úrad o tom doklad , t. z. maturitné vysvedčenie, výučný list. V prípade nedoloženia požadovaných dokladov  na úrad práce bude výplata prídavku na dieťa zastavená.

ÚPSVaR v Malackách
Odbor sociálnych vecí a rodiny
oddelenie štátnych sociálnych dávok

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok