11. 4. 2014
Pôstny koláč pre chudobné deti

V stredu 9. apríla sa v cirkevnej škole šírila „nebezpečne“ sladká vôňa čerstvo napečených koláčov. Dôvodom podmanivej arómy tentokrát nebol obed v školskej jedálni, ale niečo iné. Chutné koláčiky rôzneho druhu a veľkosti pripravili a napiekli naši šikovní žiaci spolu s ich rodičmi, starými rodičmi a príbuznými. Vďaka ich obetavosti, štedrosti a pekárskej zručnosti sme tak mohli usporiadať ďalší ročník Pôstneho koláča. 

Túto aktivitu pripravujeme v škole v rámci saleziánskeho projektu Tehlička pravidelne v závere pôstneho obdobia. Jej zámerom je finančným darom pomôcť misijným účelom a tiež deťom v chudobných krajinách. Výťažok tohtoročnej zbierky je venovaný deťom v africkej krajine Angola, v stredisku Kala-kala, ktoré sa venuje starostlivosti o deti žijúce na ulici.

Spoločenská miestnosť sa počas doobedia zaplnila množstvom očakávajúcich detí i dospelých. Kto mohol, kúpil si za symbolickú cenu starostlivo pripravené koláčiky, ktoré milo ponúkali naše deviatačky. Spolu sa nám podarilo pre africké deti vyzbierať sumu 337,- €!

Naše veľké slová vďaky patria všetkým, ktorí pre túto humánnu myšlienku venovali svoj čas a prostriedky na pečenie koláčov. Ďakujeme aj všetkým, ktorí zakúpením koláča pomohli zlepšiť život chudobným deťom. Kiež nás všetkých naplní citlivosť pre potreby chudobných a núdznych ľudí, pre ktorých sa môžeme stať každý deň darom prejavenej lásky.

Text, foto: Spoločenstvo cirkevnej školy v Malackách

 

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok