15. 2. 2023
Pošta na Juhu sa od 1. marca zatvára

Obyvateľom sídliska Juh sa od 1. marca skomplikuje kontakt s poštovými službami. Akciová spoločnosť Slovenská pošta (SP) totiž ruší pobočku na Štúrovej ulici, oficiálne nazvanú Pošta Malacky 3. Svoje rozhodnutie oznámila oficiálnym listom generálneho riaditeľa, kde sa okrem iného uvádza:  „Po dôkladnej analýze, v ktorej boli vzaté do úvahy aj ekonomické a legislatívne aspekty, bola prevádzka pošty vyhodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk a bol schválený návrh na jej zrušenie.“

Pošta na Juhu v areáli materskej školy na Štúrovej bola v prevádzke od 1. júna 2007. Ako sme písali vo vtedajšom Malackom hlase, náklady na rekonštrukciu priestorov si vyžiadali 1,5 milióna korún z mestského rozpočtu, čo v prepočte na dnešnú menu predstavuje asi 50-tisíc €.

Za takmer 16 rokov fungovania tejto pobočky sme už raz zažili pokus o jej zrušenie. Bolo to pred 6 rokmi, vo februári 2017. Vtedy však predstavitelia SP informovali samosprávu vopred o svojom zámere. Následné rokovania s vedením mesta i poslancami za Juh napokon vyústili do toho, že SP zvážila argumenty samosprávy, svoje rozhodnutie o rušení pobočky prehodnotila a pobočku pošty zachovala.  

Tentoraz to bolo inak: mesto dostalo už hotovú, definitívnu a nemennú informáciu, že pobočka sa ruší.  Predstavitelia SP síce prišli osobne do Malaciek, ale už iba informovali o rozhodnutí. „Neboli prístupní na žiadne kompromisy, ktoré navrhlo mesto,“ vyhlásil účastník stretnutia, poslanec mestského zastupiteľstva za Juh Jozef Mračna. Následne prišiel oficiálny list od generálneho riaditeľa SP, v ktorom sa uvádza:   „Aj po zrušení pošty bude univerzálna služba (listové zásielky, doporučené zásielky, úradné zásielky, poistené zásielky, balíky) pre obyvateľov dotknutej lokality mesta Malacky zabezpečovaná nástupníckou Poštou Malacky 1 (Zámocká 8), vzdialenou od Pošty Malacky 3 cca 2,2 km.“ Na rozdiel od minulosti teda teraz už nebol zo strany SP priestor na rokovanie ani prípadné korigovanie rozhodnutia. Vedenie Malaciek požiadalo SP o zváženie, či by na sídlisku Juh mohol byť umiestnený aspoň balíkomat. 

„Pošta Malacky 1 bude zabezpečovať pre obyvateľov dotknutej lokality aj výdaj nedoručených oznámených zásielok a výplatu dôchodkov v prípade, ak bude v deň výplatného termínu dôchodca doma nezastihnutý. Pri nezastihnutí adresáta budú zásielky uložené na Pošte Malacky 1, pričom adresát má možnosť si ich dať opakovane doručiť, alebo presmerovať na inú adresu. Nevyplatený dôchodok na požiadanie doručíme opakovane v deň, keď bude dôchodca doma, alebo na základe žiadosti dôchodcu ho dopošleme na udanú adresu bezplatne prostredníctvom poštového poukazu,“ sľubuje SP.

Informáciu o zrušení pobočky by mali všetci obyvatelia Juhu dostať formou letáku do svojich domácností.

Malacky nie sú jediné. Slovenská pošta ruší v tomto roku 18 svojich pracovísk po celom Slovensku (Bratislava, Nitra, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Pezinok, Piešťany atď.), pričom v rámci Záhoria sa ruší ešte jedna pobočka v Kútoch.

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš

Hodiny pre verejnosť – Pošta Malacky 1, Zámocká ulica

pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8.00 – 17.00 h

streda                                                8.00 – 19.00 h

sobota, nedeľa                                  ZATVORENÉ

Reakcie Malačanov

„Otváracie hodiny sa menili každú chvíľu a bez toho, že by mal človek možnosť niekde zistiť, ako je vlastne otvorená.“

„Môžete sa hanbiť! Starší človek musí ísť do mesta zaplatiť šek a vyčkávať rady.“

„Nemyslím si, že bola neefektívna, všetci tam chodili…som zvedavá na tie rady v meste…“

„Teraz zoberú aj to málo, čo sme mali. Je to veľká škoda. Najviac na to doplatia starší ľudia.“

„Nesprávne rozhodnutie, nielen pre nás, ale najmä pre starších.“

„Určite je využitá a ľudia tam chodia, ale presne trafiť, či je otvorené, je veľká lotéria a veľmi často skôr zatvorené ako otvorené. Možno preto sa im zdá, že nie je efektívne využitá.“

„Dôchodcovia, ZŤP, matky s deťmi s kočíkmi si zrazu miesto malej prechádzky môžu robiť program na pol dňa a hľadať ľudí, kto by ich hodil do mesta na poštu.“

Zdroj: facebooková stránka mesta Malacky

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok