23. 5. 2007
Posledný deň maturít

Streda (23. 5.) bola posledným z troch náročných dní ústnych maturitných skúšok na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Malackách. Maturovalo 47 študentov z tried Ing. Z. Brajerovej a Mgr. M. Chocholáčkovej. Každý z nich bol v napätí tri dni, počas ktorých postupne skladali skúšky dospelosti zo štyroch predmetov. Podľa koordinátorky maturít a zástupkyne školy Mgr. V. Zaíčkovej väčšina odštartovala vynikajúcou úrovňou maturitných písomiek.

„Povinné predmety sú slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. M. Šimková. “U nás sme mali 25 maturantov z angličtiny a 24 z nemčiny,” dodáva. Spomedzi voliteľných predmetov sú najviac zastúpené náuka o spoločnosti (28 maturantov), geografia (21) a dejepis (16). Predsedníčkou školskej maturitnej komisie bola hosťujúca pedagogička Mgr. L. Frčová z Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách.

Celkovo počas troch dní pracovalo 11 predmetových komisií, ktorým predsedal vždy hosťujúci učiteľ. Z dvoch skúšajúcich jeden predtým študenta učil. „Súvisí to aj s tým, že po dvoch prísnych rokoch tzv. nových maturít sa pomery zmiernili a pri maturitnej skúške sa zohľadňuje aj predchádzajúci prospech maturanta. Pozitívne je, že maturitná skúška sa už neskladá z piatich, ale len zo štyroch predmetov,“ vysvetľuje Ing. Z. Brajerová.        

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok