23. 5. 2007
Posledný deň maturít

Streda (23. 5.) bola posledným z troch náročných dní ústnych maturitných skúšok na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Malackách. Maturovalo 47 študentov z tried Ing. Z. Brajerovej a Mgr. M. Chocholáčkovej. Každý z nich bol v napätí tri dni, počas ktorých postupne skladali skúšky dospelosti zo štyroch predmetov. Podľa koordinátorky maturít a zástupkyne školy Mgr. V. Zaíčkovej väčšina odštartovala vynikajúcou úrovňou maturitných písomiek.

„Povinné predmety sú slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. M. Šimková. “U nás sme mali 25 maturantov z angličtiny a 24 z nemčiny,” dodáva. Spomedzi voliteľných predmetov sú najviac zastúpené náuka o spoločnosti (28 maturantov), geografia (21) a dejepis (16). Predsedníčkou školskej maturitnej komisie bola hosťujúca pedagogička Mgr. L. Frčová z Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách.

Celkovo počas troch dní pracovalo 11 predmetových komisií, ktorým predsedal vždy hosťujúci učiteľ. Z dvoch skúšajúcich jeden predtým študenta učil. „Súvisí to aj s tým, že po dvoch prísnych rokoch tzv. nových maturít sa pomery zmiernili a pri maturitnej skúške sa zohľadňuje aj predchádzajúci prospech maturanta. Pozitívne je, že maturitná skúška sa už neskladá z piatich, ale len zo štyroch predmetov,“ vysvetľuje Ing. Z. Brajerová.        

 

Ďalšie
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok