31. 10. 2014
Posledné zasadnutie zastupiteľstva aj s predsedom BSK

Vo štvrtok 30. októbra rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách poslednýkrát v tomto volebnom období. Schválili nezvyšovanie daní a tiež dotáciu pre nemocnicu.

Dane sa zvyšovať nebudú
Mestské zastupiteľstvo na konci kalendárneho roka každoročne schvaľuje nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na poslednom zasadnutí poslanci schválili, že sadzby daní na rok 2015 – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v porovnaní s rokom 2014 meniť nebudú. Nové VZN bolo doplnené o body vyplývajúce zo zmien v legislatíve.


Dotáciu pre nemocnicu schválili aj poslanci MsZ
Problémy s dofinancovaním Ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici v Malackách a ich ďalšie riešenie vyvolalo na zasadnutí MsZ búrlivú diskusiu. Pozvanie na zasadnutie prijal aj predseda BSK Pavol Frešo a zúčastnil sa aj riaditeľ nemocnice v Malackách Peter Kalenčík a tiež zástupca strany SaS poslanec BSK Vladimír Sloboda, ktorý mal výhrady k schváleniu uvedenej dotácie.

Mesto má záujem zachovať ÚPS v Nemocnici v Malackách, preto požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o finančnú dotáciu na dofinancovanie ÚPS. BSK schválilo mestu Malacky dotáciu vo výške 580 000 eur. Teraz boli na ťahu poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí taktiež poskytnutie dotácie Nemocničnej a. s. schválili. Poukázaním finančných prostriedkov zo strany BSK na účet mesta, bude možné tieto prostriedky poskytnúť Nemocničnej a. s. formou poskytnutia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta. Podľa župana P. Freša ja tento spôsob „najčistejším“, keďže aj mesto je akcionárom tejto spoločnosti.  Poslanci však svedomito zvažovali aj ďalšie fungovanie ÚPS a jej financovanie v nadchádzajúcom kalendárnom roku, keďže uvedená dotácia sa týkala roka 2014. Župa by sa mala postarať o systémové riešenie na ďalšie obdobie. (pozn. redakcie: diskusiu si môžete pozrieť vo viedoarchíve na stránke mesta)

Primátor mesta na záver rokovania poďakoval prítomným poslancom za uplynulé volebné obdobie a podaroval im zlaté a strieborné medaily v závislosti od dĺžky ich mandátu.

Text: N. Slobodová, foto: S Osuský, N. Slobodová

 

Ďalšie
Kultúra
24. 5. 2024
Tomáško Hindra v seriáli TV Markíza

V Malackách sa to veru hereckými talentmi len tak hemží. Vedeli ste, že Tomáško zmarkízackeho…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
24. 5. 2024
Hrnček z Malaciek pre Kaisera s Lábusom

Návšteva Stovežatej, Divadlo Kalich a trochu šťastia Kto by nepoznal obľúbených hercov…

Zobraziť celý článok