26. 10. 2018
Posledné rokovanie MsZ: odpočet primátora, schválený rozpočet, slávnostná rozlúčka

Vo štvrtok 25. októbra rokovalo mestské zastupiteľstvo poslednýkrát v tomto volebnom období. Najdôležitejším bodom bol návrh rozpočtu mesta na rok 2019. Ako uviedol primátor Juraj Říha, jeho predloženie je prejavom zodpovednosti voči budúcemu vedeniu mesta. Poslanci návrh schválili bez zmien. V príjmovej časti rozpočtu sú okrem iného zahrnuté dotácie na projekt záchytného parkoviska (745 tisíc €), na cyklotrasu Družstevná – Radlinského (860 tisíc €), na výstavbu a rekonštrukciu telocvične ZŠ Dr. J. Dérera (150 tisíc €) a takmer 245 tisíc € na modernizáciu učební v ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií pôjde v budúcom roku 525 tisíc € (Radlinského, Záhorácka, Námestie SNP, Veľkomoravská, J. Kubinu), na pokračujúcu modernizáciu verejného osvetlenia 120 tisíc €, na rekonštrukciu detských ihrísk 10 tisíc € a na rekonštrukciu toaliet a chodieb ZŠ Záhorácka je určených 200 tisíc €.

Poslanci okrem iného schválili odkúpenie pozemku na Priemyselnej ulici od spoločnosti Eurovalley za symbolické euro, ktorý je potrebný pri výstavbe budúcej cyklotrasy.

Ako každoročne, aj tentoraz primátor prezentoval projekty, ktoré sa stihli dokončiť, resp. sú pred dokončením. Keďže sa končí volebné obdobie, prezentácia obsahovala výpočet za posledné 4 roky. 

 Posledné zasadnutie zastupiteľstva zakončila slávnostná časť rokovania, počas ktorej každý z poslancov dostal pamätnú plaketu. O novom zložení mestského parlamentu sa rozhodne v komunálnych voľbách 10. novembra. 


-lp-/-otano-

   

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok