26. 6. 2009
Posledné MsZ pred prázdninami

Vo štvrtok 25. 6. sa konalo posledné zasadnutie poslaneckého zboru mesta pred dovolenkovým obdobím. K najdiskutovanejším bodom jeho programu patril návrh zmeny organizačnej štruktúry MsÚ, ktorej súčasťou je aj zámer získať priznanie štatútu sociálneho podniku. K zmenám zásadného charakteru reagujúcim aj na výsledky procesného auditu patrí zlúčenie obslužných činností z dvoch oddelení do jedného a vznik samostatného administratívneho oddelenia pre riešenie agendy dopravy, územného rozvoja i životného prostredia.

Ďalšou  významnou zmenou je plánovaný vznik sociálneho podniku. Poslancov zaujímal spôsob vzniku podniku, náplň jeho činnosti i budúcnosť po roku 2010, teda po uplynutí doby štátnej podpory pre tento projekt. Predložený návrh poslanci napokon podporili. K ďalším diskutovaným témam okrem iných patrili aj ústna informácia o vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta či návrh na posunutie hraníc chráneného územia pre osobitné zásahy do zemskej kôry v súvislosti s plánovanou individuálnou bytovou výstavbou.

V takomto období MsZ zvykne rokovať aj o odmenách voleným funkcionárom mesta. Jedným z úsporných opatrení mesta, prijatých už začiatkom roka, je skutočnosť, že s odmenami pre zamestnancov MsÚ ani pre volených funkcionárov mesta sa v čase krízy nepočíta. Záver zasadnutia patril primátorovi mesta a jeho prezentácii práce celého tímu pracovníkov mesta za 1. polrok, ktorým sa uzatvára aj prvá polovica volebného obdobia.

Text, foto: T. Búbelová    

Ďalšie
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok
Šport
27. 1. 2023
Cez víkend pokračuje halová liga mladších žiakov vo futbale

V nedeľu 29. januára vás pozývame do ŠH Malina na futbalové zápasy 3. kola halovej ligy…

Zobraziť celý článok