26. 6. 2009
Posledné MsZ pred prázdninami

Vo štvrtok 25. 6. sa konalo posledné zasadnutie poslaneckého zboru mesta pred dovolenkovým obdobím. K najdiskutovanejším bodom jeho programu patril návrh zmeny organizačnej štruktúry MsÚ, ktorej súčasťou je aj zámer získať priznanie štatútu sociálneho podniku. K zmenám zásadného charakteru reagujúcim aj na výsledky procesného auditu patrí zlúčenie obslužných činností z dvoch oddelení do jedného a vznik samostatného administratívneho oddelenia pre riešenie agendy dopravy, územného rozvoja i životného prostredia.

Ďalšou  významnou zmenou je plánovaný vznik sociálneho podniku. Poslancov zaujímal spôsob vzniku podniku, náplň jeho činnosti i budúcnosť po roku 2010, teda po uplynutí doby štátnej podpory pre tento projekt. Predložený návrh poslanci napokon podporili. K ďalším diskutovaným témam okrem iných patrili aj ústna informácia o vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta či návrh na posunutie hraníc chráneného územia pre osobitné zásahy do zemskej kôry v súvislosti s plánovanou individuálnou bytovou výstavbou.

V takomto období MsZ zvykne rokovať aj o odmenách voleným funkcionárom mesta. Jedným z úsporných opatrení mesta, prijatých už začiatkom roka, je skutočnosť, že s odmenami pre zamestnancov MsÚ ani pre volených funkcionárov mesta sa v čase krízy nepočíta. Záver zasadnutia patril primátorovi mesta a jeho prezentácii práce celého tímu pracovníkov mesta za 1. polrok, ktorým sa uzatvára aj prvá polovica volebného obdobia.

Text, foto: T. Búbelová    

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok