18. 5. 2022
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 5
Pokračujeme v seriáli  odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky.
Dnes sa venujeme obvodu číslo 5, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Adam Janík, Pavol Tedla a Katarína Trenčanská. 

Adam Janík
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
Najdôležitejšie zmeny, ktoré vnímam v posledných dvoch volebných obdobiach, sa týkajú tzv. veľkých tém, ktorých riešenie sa v minulosti akosi odsúvalo na druhú koľaj. Mám na mysli tranzitnú dopravu (diaľničné križovatky a obchvat mesta), športovú halu, kultúrny dom, podporu bezpečnej cyklodopravy, námestie, obnovu kaštieľa. Sú to témy a projekty, ktoré svojou veľkosťou presahujú jedno volebné obdobie, a preto som rád, že u nás v Malackách nepolitikárčime len v období, na ktoré sme zvolení, ale riešime aj tieto ťažké, avšak veľmi potrebné projekty. Hoci sa to navonok možno nezdá, v súčasnom volebnom období všetky tieto projekty napredovali a niektoré prešli aj do realizačnej fázy.
Veľmi ma teší, že sa v našom obvode podarilo dobudovať kanalizáciu a vodovod na Ulici Jozefa Kubinu, ktorá dostala zároveň aj nový povrch. Dúfam, že sa čoskoro podarí dobudovať kanalizačná vetva z tejto ulice, ktorá bude slúžiť domom na konci Ulice Mansveta Olšovského. Je jedna z posledných lokalít v meste, kde obyvatelia dodnes nemajú možnosť napojiť sa na kanalizáciu.
Jedna veľká zmena čaká mesto Malacky v dohľadnej dobe, možno už tento rok. Rekonštrukcia železničnej trate v našom meste, rušenie úrovňových križovaní a výstavba podjazdov výrazne „prekope“ dopravu v našom meste. Myslím si, že to bude posun k lepšiemu, veď koho baví stáť na rampách a potom sa v kolóne posúvať mestom. Vďaka tvrdému vyjednávaniu vedenia mesta sa do projektov podjazdov podarilo zahrnúť niektoré pozitívne zmeny. Ja osobne sa teším a zároveň som zvedavý na výsledok.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
Tých výziev a práce v meste je také množstvo, že by sa moja odpoveď mohla zmeniť na zoznam. Spomeniem preto len tie, ktoré ja osobne považujem za kľúčové. 
Hlavnou výzvou bude určite dokončenie rozbehnutých projektov a stavieb v súvislosti s aktuálnou infláciou a nárastom cien stavebných materiálov, najmä toho najväčšieho – športovej haly. Ďalej vnímam potrebu zavedenia parkovacej politiky a určitých pravidiel v celom meste. Je to nepopulárne opatrenie, ktoré zasahuje obyvateľom do života, ale podľa môjho názoru treba to ohromné množstvo áut na parkoviskách a v uliciach upratať. Ruka v ruke s divokým parkovaním nám postupne zaniká v uliciach mestská zeleň a mení sa na ujazdenú hlinu alebo spevnené plochy. 
Aj v súvislosti s klimatickou zmenou vnímam dôležitú úlohu zelene v meste, preto považujem za výzvu aj obnovu a starostlivosť o mestskú zeleň. Zároveň som rád, že sa pri realizácii mestských projektov myslí aj na výsadbu stromov a obnovu zelene. Nikdy nekončiacou výzvou je obnova miestnych ciest a chodníkov. Ako poslanec viem, že do tejto oblasti by sme mohli každoročne nalievať všetky dostupné mestské finančné prostriedky, a napriek tomu by nám potrebná obnova trvala desiatky rokov. Modernizačný dlh je v tejto oblasti obrovský, a preto treba každoročne investovať peniaze do obnovy miestnych komunikácií a chodníkov. 
Mojou osobnou výzvou do budúcnosti – bez ohľadu na to, či budem pokračovať ako mestský poslanec alebo nie – je obnova vodného toku v meste. Je to veľmi ťažká téma, navyše pre mnohých len málo podstatná, no je to taká moja srdcovka.
Výzvou pre náš volebný obvod č. 5 bude určite zmena dopravy v súvislosti so spomínanou rekonštrukciou železničnej trate. Niektoré ulice, ktoré z hľadiska dopravy využívali iba miestni obyvatelia, budú po novom využívané väčším množstvom áut. Už dnes je Kukučínova ulica pomerne rušná, keďže po nej jazdia vodiči, ktorí sa chcú vyhnúť hlavnej križovatke, pričom málokto rešpektuje, že je tam povolená rýchlosť len 30 km/h. Vnímam tiež, že v dohľadnej dobe by bolo vhodné obnoviť povrch Kukučínovej a Vajanského ulice.

Pavol Tedla
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
Toto volebné obdobie vnímam ako dve obdobia: 2018 a 2019 pred pandémiou a vojenským konfliktom v bezprostrednej blízkosti našich hraníc a 2020-2022 počas pandémie a so skutočnou vojnou na Ukrajine. Aj pandémia, aj vojenský konflikt nás zasiahli ako ľudí, občanov štátu a mesta a zároveň aj samotný štát, a tým aj mesto. 
Život mesta bol v tomto volebnom období mimoriadne zložitý. Asi nikto z nás na začiatku volebného obdobia neveril, že takto budeme žiť, že mesto sa bude potýkať s problémami pandémie, testovania, zavretých prevádzok, s utlmeným kultúrnym a športovým životom, s problematikou utečencov, s humanitárnou pomocou… Preto za najvýznamnejší fakt za posledné obdobie vnímam zvládnutie (a stále ešte zvládanie) spomenutých problémov. Solidaritu občanov s utečencami z Ukrajiny, solidaritu občanov so staršími obyvateľmi, ktorí našu pomoc potrebujú a v čase pandémie potrebovali o to viac. 
Napriek všetkému spomenutému mesto Malacky nespalo, neplakalo nad zlou situáciou, ale aj v sťažených podmienkach si plnilo všetky úlohy (a často išlo aj za ich rámec), podľa možností budovalo, pripravovalo projekty, hľadalo možnosti financovania. Práve tu vidím najdôležitejšiu zmenu v Malackách, keď mesto racionálnym a pomerne masívnym spôsobom využíva „ponúkané“ financie z európskych fondov, bez ktorých by rozvoj mesta v súčasnej finančnej „mizérii“ nebol možný. Viaceré výsledky tejto činnosti obyvatelia už využívajú: kvalitné a moderné cyklotrasy (ktorými sa radíme medzi moderné súčasné mestá), vybudované dlho opomínané jasle pre najmenšie deti, dobudované a zmodernizované školské zariadenia (možno povedať, že na poli vzdelávania urobilo mesto poctivú prácu), moderné a toľko potrebné záchytné parkovisko a veľa „drobnejších“, ale o to potrebnejších vecí pre občanov ako stojiská zberných nádob či niektoré opravené cesty a chodníky. 
Mení sa pohľad na stred mesta, ktorý by mohol nabrať výzor moderného a občanovi príjemného centra. Ďalší mimoriadne dôležitý objekt, ktorý sa pripravuje, je multifunkčná športová hala v objekte Píly. Po jej vybudovaní sa priblížime ďalším krokom k moderným mestám 21.storočia. 
Určite nešli všetky veci hladko a rýchlo. Každý z občanov vidí „rozbité“ centrum mesta a myslí si, že to trvá dlho. Prekážkou je aj zdĺhavý, často priveľmi byrokratický proces prípravy a schvaľovania, neraz „štát“ kladie polená pod nohy samospráve. Ale aj napriek tomu súčasné vedenie mesta má jasnú predstavu a  víziu ďalšieho, strednodobého a  dlhodobého rozvoja mesta.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
Som poslancom za 5. obvod, no prácu poslanca MsZ nevnímam výsostne ako prácu pre „svoj“ obvod. Prirodzene, miesto bydliska prejudikuje bližšie poznanie problémov obyvateľov či možnosti ich riešení. V  prvom rade je ale poslanec povinný pracovať a  zaujímať sa o problémy v  celom meste, prioritne v  oblastiach, ktoré sú mu profesijne najbližšie. Napriek tomu som sa počas volebného obdobia snažil vnímať problémy obyvateľov tejto časti mesta a prichádzal som s námetmi a podnetmi na ich riešenie. Aj tu veľmi oceňujem snahu vedenia mesta a zamestnancov MsÚ riešiť veci komplexne a  systémovo, čo znamená, že namiesto plátania a  riešenia havarijných stavov sa pristupuje ku komplexným rekonštrukciám. Významným projektom v tomto volebnom období bola rekonštrukcia Ulice Jozefa Kubinu, pokračujúca rekonštrukcia vnútroblokov na Ulici 1. mája, revitalizácia priestoru na Sasinkovej ulici, výstavba komunitného centra v areáli CVČ na Rázusovej ulici. 
V predchádzajúcich riadkoch spomínané problémy (niektoré „drobné“, ale pre občanov veľmi dôležité) išli prirodzene do úzadia – rekonštrukcie ciest a chodníkov, zveľadenie verejných priestranstiev atď. Vyjadrujem ale presvedčenie, že pri prvej možnej príležitosti príde aj na tieto „maličkosti“, ktoré robia mesto atraktívne a hodné motta  „Malacky – dobré miesto na život“. V našom piatom obvode vnímam ako najväčšie problémy stav komunikácií a chodníkov, vyriešenie prejazdu áut  cez Kukučínovu ulicu, neriadené parkovanie na chodníkoch a popri ceste.
          Z celomestského hľadiska ale, bohužiaľ, vnímam ako jedno z negatív zhoršenie medziľudských vzťahov, ktoré vyplávali na povrch so zhoršujúcou sa situáciou, či už osobnou alebo pracovnou. Boj s rozdelením spoločnosti od najvyšších priečok v štáte, cez mesto a častokrát, žiaľ, až do rodín vnímam ako najväčšiu výzvu do najbližších dní, týždňov, mesiacov a rokov…

Katarína Trenčanská
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
Všetky zmeny, ktoré pozitívne a zmysluplne ovplyvňujú chod nášho mesta, považujem za dôležité. Sme národom mnohých chutí, preto každý z nás má svoj „jedálniček“, z ktorého si vyberá. Mestské MENU ponúklo aj toto volebné obdobie nespočetne veľa chuťoviek, ktoré potešili mnohých „fajnšmekrov“. Vybrať ste si mohli z mnohých ponúk.
Zo stavieb vyberám prebiehajúcu stavbu Severín, ktorá výrazne mení centrum mesta, detské jasle, novovybudované detské ihrisko v Zámockom parku, aktuálnu rekonštrukciu a prístavbu rehabilitačného strediska neziskovej organizácie Vstúpte a takisto aktuálnu výstavbu komunitného centra pri centre voľného času.
Z oblasti kultúry vyzdvihujem prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu kultúrneho domu, ktorého súčasťou bude kultúrne centrum, ďalej rekonštrukciu strechy kina, podporu kultúrnych aktivít a po dvojročnej odmlke aj oživenie Prvomájových Malaciek.
V športovej oblasti dominuje budovanie cyklotrás, v školstve zasa modernizácia škôl a školských zariadení. 
Z infraštruktúry by som spomenula rekonštrukciu ciest, hoci, žiaľ, nie takú rozsiahlu, aká bola plánovaná – aj kvôli pandemickým obmedzeniam. Napriek tomu sa podarilo vybudovať komunikáciu na Ulici Jozefa Kubinu a postaviť záchytné parkovisko na Píle. 
V sociálnej sfére oceňujem predovšetkým podporu opatrovateľskej starostlivosti pre mestské centrum sociálnych služieb, na ktorú sme dostali 489-tisíc € z eurofondových zdrojov. Dôležitá a sympatická bola aj okamžitá mobilizácia zo strany dobrovoľníkov, mesta a iných inštitúcií v rámci pomoci azylantom z Ukrajiny či zriadenie humanitárneho centra a organizovanie zbierky iniciatívou DOBROMA. 
Oblasti životného prostredia prospela revitalizácia verejných priestranstiev v meste a tiež čistenie a upratovanie lesov Malackými zberačmi. 
Všetko toto a ešte mnoho iných vecí nám servírovali  pracovníci mestského úradu a ďalší ľudia pôsobiaci v našom meste. Niektorí degustovali a iní hodnotili – to znamená, že všetci si prišli na svoje.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
Výzva, možno by som povedala (napísala) prianie: aby sa naplnili všetky dobré projekty, ktoré sa varia v mestskej kuchyni, aby mesto malo menej ruchu na cestách a viacej vzruchu vo svojom živote, aby sa nám všade dobre chodilo po novovybudovaných chodníkoch,  aby sme mali čisté a zelené trávniky a šťastných ľudí bez zbytočných sporov.
Asi najpálčivejším problémom 5. obvodu (hoci nielen jeho) je rekonštrukcia vnútroblokov. Dlhoočakávaná je na Rázusovej ulici, na ktorú sme sa už dlho pripravovali, ale, žiaľ, nedostatok financií nás aj v tomto volebnom období zastavil, čo ma mrzí. Je však plánovaná, neustále sa o nej diskutuje a pevne verím, že sa to najbližšie obdobie podarí zrealizovať.
Takisto je veľmi potrebná aj rekonštrukcia cesty a dažďových zvodov na Malom námestí. Ako som už spomenula, chodníky a cesty sú naším spoločným celomestským problémom.
Toto plánované Malacké MENU sa ešte bude musieť pripraviť, aby nám padlo do chuti.

Volebný obvod č. 5 tvoria tieto ulice:

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, Sládkovičova, 1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského.

Čo sa podarilo v obvode č. 5
 • nadstavba a kompletná rekonštrukcia budovy a areálu Mestského centra sociálnych služieb na Ul. 1. mája,
 • kompletná rekonštrukcia komunikácie na Ulici Jozefa Kubinu,
 • dobudovanie kanalizácie a vodovodu na Ulici Jozefa Kubinu,
 • úplné zateplenie a nová fasáda objektov centra voľného času,
 • modernizácia multifunkčného ihriska v centre voľného času,
 • kompletne zrekonštruovaný vnútroblok na Ul. 1. mája č. 37 – 41.

Čo čaká obvod v najbližšom čase:
 • dokončenie prístavby a rekonštrukcia centra voľného času,
 • dokončenie prístavby a rekonštrukcia budovy neziskovej organizácie Vstúpte na Ul. 1. mája,
 • výmena asfaltového koberca na Ul. Martina Rázusa,
 • úplná rekonštrukcia detského ihriska na Sasinkovej ulici pred športovou halou Malina,
 • príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie Sasinkovej ulice a svetelnej križovatky pri Lidli, 
 • kompletná rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku na Legionárskej ulici (oproti hasičom).


Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok