8. 6. 2022
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 4
Pokračujeme v seriáli  odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky. Dnes sa venujeme obvodu číslo 4, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Zuzana Baligová, Martin Macejka a Anton Pašteka. 

Zuzana Baligová

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
V mestách a obciach je za každou zmenou k lepšiemu veľká chuť pracovať a prekonávať malé či veľké prekážky. Pre Malacky je polovicou úspechu ochota za takýchto okolností pracovať a posúvať predsavzatia dopredu, nevzdať sa a dotiahnuť úlohy do konca. Je to presne to, čo obyvateľov zaujíma. 
Som hrdá na to, že rozbehnuté investičné projekty pokračujú. Nárast cien stavebných materiálov, neregulované ceny energií a nedostatok stavebných komponentov vôbec nie sú jediným zásahom do plynulého priebehu projektového riadenia, ale aj obavy stavebných firiem sa uchádzať vo verejnom obstarávaní o zákazky. Sami nemajú záruku, či dokážu práce za vysúťažené ceny zrealizovať. Naše mesto zareagovalo hľadaním riešenia, ako zmierniť dopad tejto zložitej situácie na stavebnom trhu a zohľadňovať indexáciu cien vo zmluvných vzťahoch so zhotoviteľmi. Aj vďaka tomu sa môžeme spoločne tešiť z budovaných cyklotrás, masívnych rekonštrukcií školských zariadení, Mestského centra sociálnych služieb, vnútroblokov, ciest a chodníkov. 
Mojou srdcovkou boli a sú materské školy, ktoré prešli modernizáciou a rozšírením kapacít. Skutočnosť, že sa v Malackách darí prijímať na predškolské vzdelávanie deti, ktoré ešte nedovŕšili ku dňu nástupu 3 roky, je v širokom okolí skôr raritou. Dlhodobo sa uvažovalo, ako pomôcť v starostlivosti o deti od 2 do 3 rokov vybudovaním jaslí. Dnes ich tu máme, čo vnímam ako zásadný a nový prvok v sociálnej infraštruktúre či občianskej vybavenosti mesta. 
Všetko sa začína a končí pri ľuďoch, preto je verejný záujem a občan u mňa na dôležitom mieste. A bezpochyby nielen u mňa. Teší ma, že synergia medzi potrebami obyvateľov a ich naplnením naozaj u nás funguje. Nie náhodou, ale vďaka každodennej práci profesionálneho tímu zamestnancov úradu, odvážnym a nadčasovým víziám vedenia mesta a podpore poslancov. 

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
Čo nám v meste chýba? Čosi predsa áno. Zázemie pre aktívny či pasívny oddych. Dôstojné a dostatočné podmienky pre kultúru a šport. Som veľmi rada, prišiel čas, keď mesto po skončení architektonickej súťaže predstavilo víťazný návrh kultúrneho domu. Niekoľkoročný projekt má priniesť do Malaciek multifunkčne využiteľný komplex prepojený s oddychovou zónou. Poteší všetky generácie. 
Druhou veľkou výzvou je dokončiť výstavbu športového areálu. Podporiť športové kluby, ľudí s túžbou po aktívnom oddychu, vnímam ako správnu voľbu. 
Na rad prídu vo 4. obvode ďalšie cesty a chodníky. Plánuje sa rekonštrukcia vnútroblokov a prepojenie koncových častí mesta s centrom vybudovaním cyklotrás. Určite nastane príležitosť podporiť aj ďalšie aktivity a projekty.
Trochu ma trápi situácia s parkovaním v centre, v exponovanom čase je náročné nájsť parkovacie miesto najmä pri mestskom úrade. Čiastočne eliminuje túto situáciu podzemná garáž, ktorá sa aktuálne stavia. Záchytné parkovisko pri Píle sa využíva iba čiastočne, asi to chce čas, aby vodiči určitý úsek do cieľového miesta vymenili za pešiu chôdzu. Parkovacia politika celého mesta bude určite top témou pre ďalšie roky. 
Mesto sa aktívne zapája do aktuálnych výziev na čerpanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov. Operačný program Slovensko prinesie nové možnosti a priaznivejšie podmienky na získanie financovania projektov v prichádzajúcom programovom období. A Malacky budú toho určite súčasťou. Sú miestom pre život s bohatým potenciálom, pre mladých aj tých skôr narodených. Želám si, aby boli stále pre každého a pre všetkých. 

Martin Macejka

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
Som rád, že sa začalo s realizáciou cyklotrás, z ktorých dve sú naplánované v našom obvode. Tu tiež považujem za zásadný rozvoj ZŠ na Záhoráckej, ktorá sa vrátila na stratené pozície. Zároveň dodávam, že sa rozvíjali všetky školy v meste. Z väčších projektov v rámci celého mesta spomeniem vybudovanie detských jaslí a karanténnej stanice, novú telocvičňu v ZŠ Dr. J. Dérera, obnovu kina či nové detské ihrisko v Zámockom parku. 
Zrealizovalo sa aj niekoľko menších projektov, napríklad výsadba zelene na viacerých miestach mesta či vytvorenie novej busty Ľuda Zúbka na starom cintoríne. Napriek tomu, že v tomto období nepokračovala rekonštrukcia kaštieľa, čo mi je ľúto, teší ma, že počet jeho návštevníkov každým rokom stúpa.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
Jednou z priorít je pokračovanie v riešení oblasti dopravy – príprava obchvatu a diaľničnej križovatky, príprava a realizácia parkovacej politiky; v našom obvode je to najmä oprava ciest a chodníkov a budovanie nových cyklotrás. Bol by som rád, keby sa podarila zrealizovať rekonštrukcia športovísk ZŠ Záhorácka vrátane telocvične.
V prípade priaznivej ekonomickej situácie je tiež výzvou v celomestskom meradle dotiahnutie plánovaných veľkých investičných projektov – športová aréna, námestie a kultúrny dom. Za dôležitú považujem aj podporu rozvoja v oblasti kultúry, teda dotiahnuť do konca ochranu pamiatok v meste a posilniť podporu subjektov pôsobiacich v kultúre. Výzvou je aj vytvorenie podmienok na pôsobenie väčšieho počtu pediatrov v meste. 

Anton Pašteka

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie ?
Myslím si, že ťažko vybrať niečo z toho, čo sa podarilo, za najdôležitejšie. Každá pozitívna zmena, i keď niekedy malá, sa zdá pre niekoho veľmi dôležitá. Vždy treba pozerať na to z pohľadu občana mesta, i keď býva v inom volebnom obvode. Malacky nie sú také veľké, aby sme zmeny nepociťovali skoro všetci. Ako poslanec i ako predseda komisie športu a mládeže hovorím, že my nie sme poslanci len pre svoj obvod, vekovú kategóriu  či nedajbože člena nejakej strany alebo organizácie, jednoducho sme poslancami pre všetkých Malačanov.
            I keď nám celospoločenská situácia na Slovensku veľmi nepriala (pandémia covidu či terajší konflikt na Ukrajine), podarilo sa pre mesto urobiť veľa dobrých krokov. Pre deti sa napríklad zmodernizovalo detské ihrisko v Zámockom parku, pre všetkých sa zmodernizovalo verejné osvetlenie v niektorých častiach mesta, vybudovali sa prvé cyklotrasy, ktorých počet rastie, zmodernizovali sa kuchyne na školách, obnovili sa detské jasle, opravili sa niektoré ulice. Čo najviac vidia Malačania, konečne sa niečo pohlo s vybudovaním nového hlavného námestia a rieši sa problém parkovania v centre. 
Pozitívne treba hodnotiť angažovanosť mesta v zapájaní do rôznych projektov vrátane využívania možností použiť eurofondy. Značne sme pokročili v príprave výstavby športovej arény či v príprave podkladov v realizácii kultúrneho domu.
            V našom volebnom obvode okrem už spomínaného možno konkrétne uviesť rekonštrukčné práce na Kozej ulici, v časti Domkov, vybudovanie parkoviska na Bernolákovej, práce vykonané v priestoroch MŠ Bernolákova či obnovu strechy kina.

Čo vnímate ako víziu v meste do budúcnosti, ale i vo svojom obvode ?
Podľa predchádzajúcich slov to vyzerá, že sme frajeri, ale zdanie klame. Hneď prvé, čo mi napadne pri prechádzke po meste, je určite stav chodníkov a ciest. I keď niečo sa podarilo, toto je asi najviac viditeľným nedostatkom. Škoda, že na to nie sú eurofondy alebo iné externé zdroje. Vždy, keď sa rozhoduje, čo opraviť, skončí to pri finančnom zabezpečení.  Dúfajme, že sa  v tomto pohneme ďalej, i keď finančne to vyzerá v budúcnosti horšie ako lepšie. V tomto bode treba spomenúť rekonštrukciu Ulice Martina Benku, ktorá sa trvale odkladá, no verme, že sa podarí začať. Dobre sú rozbehnuté cyklotrasy v meste, ale i v našom obvode, čo určite teší cyklistov. Pritom sa „zvezú“ i chodníky. Pre mesto je dôležitá kompostáreň. Treba takisto pokračovať v rekonštrukcii vnútroblokov na sídliskách. Pokrok očakávam vo výstavbe športovej arény, i keď náklady zrejme budú rásť. Treba sa pripravovať na rozvoj mesta, k čomu napríklad patrí i príprava výstavby novej školy. 
Nesmieme zabúdať na úlohy mesta v súvislosti s prestavbou železnice či plánovaným obchvatom mesta. Úloh do budúcnosti je veľa. Bol by som rád, ak by sa okrem novostavieb myslelo aj na drobné rekonštrukcie chodníkov, ciest a detských ihrísk. Treba udržiavať i to, čo je staršie, keďže nie vždy sú možnosti na výstavbu nového. Možno že trocha zabúdame na kaštieľ. Finančne je to veľmi náročné, ale je mu potrebné venovať pozornosť – veď je to jeden zo symbolov mesta.
         Záverom osobne ďakujem predstaviteľom mesta, mestskému úradu, mestskému centru sociálnych služieb, centru voľného času, spoločnosti AD HOC, mestskému centru kultúry, školám a školským zariadeniam v našom meste i všetkým Malačanom za to , čo dokázali v tejto neľahkej dobe. Verím, že spoločnými silami dokážeme urobiť všetko, aby Malacky boli dobrým miestom pre život.

Volebný obvod č. 4 tvoria tieto ulice:

Bernolákova, Veľkomoravská 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Kozia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra Straku, Ernsta Wiesnera, Ludwiga Angerera, Veľkomoravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A, 68, 70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Čo sa podarilo v obvode č. 4:
 • nové verejné osvetlenie Cesty mládeže až po Nový cintorín,
 • kompletná rekonštrukcia Kozej ulice v časti od Záhoráckej po Hviezdoslavovu, 
 • úplná rekonštrukcia vnútrobloku Domky s chodníkmi, príjazdovými cestami a parkoviskami,
 • nové parkovisko s chodníkom pri škôlke na Bernolákovej ulici,
 • obnova strechy na kine
 • kompletná rekonštrukcia kuchyne a práčovne pre škôlku na Bernolákovej ulici,
 • nové detské jasle na Bernolákovej ulici.

Čo čaká obvod v najbližšom čase:
 • výstavba cyklotrasy Družstevná – Záhorácka – Radlinského,
 • výstavba cyklotrasy Partizánska – Námestie SNP – Veľkomoravská – Cesta mládeže,
 • dokončenie projektovej prípravy na kompletnú rekonštrukciu Ulice Martina Benku,
 • projektová príprava na kompletnú rekonštrukcia vnútrobloku na Ceste mládeže č. 10 – 46,
 • rekonštrukcia cesty a chodníkov na Veľkomoravskej ul. v úseku od Jána Hollého po Cestu mládeže.

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok