16. 4. 2018
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 1

Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V Malackom hlase č. 6 sa začal seriál odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky, z nich tri sú spoločné a jedna individuálna. Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov. V šiestom vydaní Malackého hlasu sme sa venovali volebnému obvodu číslo 1, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Jozef Halcin, Jozef Mračna a Peter Ondruš. Každý z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

Ing. Jozef MRAČNA  
SMER – SD
prednosta Okresného úradu Malacky


1. Ste dlhoročným poslancom MsZ. Aké výzvy pre mesto vidíte z vlastnej skúsenosti?
Výzvy pred nami boli a samozrejme aj sú, avšak vždy sme sa museli vysporiadať s jedným mimoriadne obmedzujúcim faktorom. Tým je doprava. Áno, pred nami je výzva na komplexné riešenie rozvoja mesta, ale s víziou nevyhnutného vylúčenia obmedzujúcich dopravných trás a súčasne s tým doriešenia kolabujúcej dopravy a parkovania v meste. Musím povedať, že len toto riešenie má zmysel pre rozvoj mesta do budúcna. Je to výzva, ktorej naplnenie zasiahne mimoriadne pozitívne do života nás všetkých. Vychádzajúc z tohto predpokladu ako reality chceme riešiť následne všetky súvisiace problematiky mesta. Treba ich zadefinovať nielen v novom územnom pláne, ale i vo viacerých čiastkových riešeniach.     Niektoré z nich považujem pre nasledujúce volebné obdobie za dôležité a súčasne i zrealizovateľné – nie preto, že ja to chcem, ale preto, že si myslím, že sme ich tu už dávno mali mať! Podzemné parkovanie – áno, rozvoj automobilového priemyslu nás dobehol, ba až predbehol. Pred mestom stojí výzva, čo s tým. Riešenie sme našli vo vybudovaní podzemného parkovania priamo v centre mesta. Kultúrny dom – som rád, že medzi vedením mesta a zastupiteľstvom sa na túto tému vedie vážna diskusia a hľadá sa najvhodnejšie možné riešenie. Verím, že sa v nasledujúcom volebnom období dočkáme i konkrétnej realizácie. Krytý hokejový štadión – priznávam, že táto téma mi nedávala často spávať. Teší ma, že teraz to už nie je moja výzva, ale je to naša výzva! Malačania – a nielen oni, ale celý náš okres – si zaslúžia mať krytý hokejový štadión.  
Mesto sa nesmie báť isť do takýchto  projektov. Tvrdím, že práve ich neexistencia je najväčšou stratou, s ktorou sa boria už celé generácie tohto mesta.


2. Ktoré doterajšie zmeny vo svojom obvode považujete za najdôležitejšie?
Ten, kto si sídlisko Juh pamätá z nedávnej minulosti, musí určite žasnúť, ako sa zmenilo k lepšiemu. Je zložité povedať, čo je najdôležitejšie, pretože všetky zmeny, ktoré vidíte dnes a ktoré ešte prídu, sú súčasťou dlhodobej vízie. Jej záverečným posolstvom má byť hrdosť občanov na svoje sídlisko a túžba všetkých ostatných bývať na sídlisku Juh!
Viete, všetky doterajšie zmeny – či už veľké alebo menšie – mali pre nás mimoriadny význam. Bolo totiž vždy vidieť, že je tu snaha a záujem veci pohnúť dopredu, a ľudia to vnímali. Tiež sa snažili svojou troškou prispieť k celkovému pozitívnemu obrazu sídliska.
Z každej ďalšej zmeny sme preto mali a máme rovnakú radosť, či to bola základná škola, pošta, zdravotné stredisko, zmodernizovaná škôlka, nové parkoviská a chodníky, predajne, športoviská, detské ihriská, ale i spomaľovače, bankomat, modernizácia osvetlenia, nové fasády budov, vybudovanie kanalizácie a, samozrejme, miliónový projekt ISRMO (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) a mnohé ďalšie.
Ale tiež sme oživili tradície. Každý rok 30. apríla slávnostne staviame máj, opätovne sme sa vrátili k oslavám Medzinárodného dňa detí, k 6. decembru staviame a slávnostne rozsvecujeme vianočný stromček, vo veselej predvianočnej nálade prichádza Mikuláš v sprievode čertíkov, anjelov a detských spevákov. Čo však tiež považujem za mimoriadne dôležité, je to, že sa stále rozširuje skupina nadšených organizátorov týchto a ďalších akcií, čo dáva veľký prísľub pokračovania do budúcna. Verili by ste, že tento rok to bude už 25 rokov, čo sme na sídlisku prvýkrát zorganizovali oslavy MDD pre všetky deti? Že tu, na Juhu, ako súčasť MDD boli prvé súťaže v streetballe?
Želám si, aby sme v nasledujúcom volebnom období dokončili naplánované chodníky a parkoviská spolu s rekonštrukciou Štúrovej ulice a ciest vo vnútri sídliska. Zároveň aby sme nezabudli, že človek k životu potrebuje i kultúrne tradície, o zachovanie ktorých sa musíme všetci snažiť.

 
3. Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Áno, v novembri je už koniec volebného obdobia a prichádza čas na obzretie sa. Z môjho pohľadu musím povedať, že úvod tohto funkčného obdobia bol dosť rozpačitý až konfliktný. Nech slúži ku cti všetkých zainteresovaných, teda vedenia mesta a poslancov MsZ, že po istom tápaní sme pre dobro mesta našli konsenzus spolupráce. Samozrejme, nič nie je ideálne. Názorové rozdielnosti na riešenia sú často kreované za pochodu. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť prácu komisií pri mestskom zastupiteľstve a poďakovať sa všetkým ich členom za vysoko odborný prínos do návrhov materiálov predkladaných na  MsZ.
Môj celkový názor na spoluprácu MsZ s mestom Malacky? Myslím, že mnohí nám môžu i závidieť. Kľúčom k vzájomnej úcte medzi poslancami a mestom sa stala komunikácia. Riešenie vôbec nie zložité, však? Stačí len chcieť!


4. Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Na odpoveď je síce ešte čas, ale ja mám v tejto veci jasno. Už keď som prvýkrát kandidoval do MsZ, vedel som, čo chcem dosiahnuť u nás na sídlisku i v meste. Za môj obvod som to pomenoval v odpovedi na otázku číslo 2.
Ak mi bude zdravie slúžiť, budem sa znovu uchádzať o poslanecký mandát. Avšak skôr, než k tomu príde, musíme postaviť máj, pripraviť  k tomu so spoluobčanmi program, následne zorganizovať MDD, na jeseň lampiónový sprievod a potom na záver roka pripraviť oslavu Vianoc!
Čomu sa chcem venovať? Nuž čomu sa chcem venovať ja, je jedna vec, avšak čo je možné reálne dosiahnuť, je vec druhá. A to je možné len vzájomným rešpektovaním sa a vzájomnou spoluprácou. Čo by náš obvod (sídlisko Juh a ulice Stupavská a Štúrova) potreboval, som stručne vymenoval v odpovedi na otázku číslo 2.
Poslanca som vždy vnímal ako človeka, ktorého má zaujímať jeho obvod, ale len a len v kontexte s celkovým rozvojom mesta. Vo svojom obvode poznáme nielen veľké problémy, tie však vidia všetci, ale najmä tie malé, ktoré vám dennodenne znepríjemňujú život. Súčasne počúvate názory, vnímate pohľady okolia, počúvate hodnotenia na činnosť vás a  mesta! Toto sú naše osobné projekty za každý obvod a každý je jedinečný. Projekty, ktoré by som rád videl, ako sa dostávajú do života, som vymenoval v odpovedi na prvú otázku. Nemôžeme zabudnúť ani na spustenie projektu  cyklotrás a  celomestského riešenia stojísk na odpady.
Pozrime sa na skladbu rozpočtu. Myslíte, že je možné, aby si poslanec povedal, že sa bude venovať iba jednej oblasti a inej nie? Takto to nefunguje. Každý poslanec sa musí venovať všetkému, čo život prináša. S týmto ide do volieb a tohto si musí byť vedomý.Mgr. Peter ONDRUŠ
nezávislý poslanec
pedagóg, ZŠ Štúrova


1. Ste poslancom v prvom funkčnom období. Akú skúsenosť a poznanie vám prinieslo?

Skúsenosť, že netreba sa angažovať vo viacerých sférach a robiť, ako sa povie, veľa vecí naraz, pretože potom ani jednu nerobíte poriadne. To je presne môj prípad. Ak mám byť konkrétnejší, tak mám na mysli to, že popri svojej práci sa vo voľnom čase budem vždy radšej venovať basketbalu a športu, a hlavne rodine. Všetko ostatné je vedľajšie a nanešťastie v tomto prípade aj funkcia poslanca. Nedokážem sa jednoducho tváriť, že je úplne v poriadku, že nemám na niečo prakticky nijaký čas a prídem len odhlasovať a hotovo. To určite nie je v poriadku. Tušil som to aj pri svojom vstupe na tento post v decembri 2014, ale nedokázal som si to naplno uvedomiť, až v priebehu tohto obdobia a teraz.

2. Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Po veľmi dlhom čase sa otočila snaha pred pár rokmi niečo zmeniť aj na tomto sídlisku. Je to pochopiteľne zásluha aj poslancov a primátora predošlého funkčného obdobia. Kompletná rekonštrukcia okrajových častí sídliska a škôlky, nový povrch na ihriskách, nové detské ihriská, dokončovanie kanalizácie na Stupavskej a ďalšie. To všetko prispelo ku skvalitneniu života obyvateľov tohto sídliska a priľahlých ulíc. Najviac teda pre deti a ich vyžitie vo voľnom čase. To je jedna z vecí, ktorá mňa zaujíma najviac: vybudovať nielen na Juhu, ale kdekoľvek v meste čo najviac ihrísk a športovísk pre našu najmladšiu generáciu i pre dospelých. Samozrejme,  teším sa aj veľmi smelým plánom postaviť novú športovú halu na Juhu. To bol svojho času (približne pred štyrmi rokmi) aj môj plán, aby sme sa k tomu dopracovali. Fandím plánom rekonštrukcie aj strednej časti sídliska Juh a samozrejme aj projektu zimného štadióna v meste, cyklotrasy atď. Pre mňa sú toto najdôležitejšie zmeny ku skvalitneniu života v meste.
Samozrejme, že sa netreba venovať len skvalitneniu športovísk, ale aj ciest, chodníkov, osvetlenia a podobne. Čiže myslieť nielen na deti, ale aj na našich starších spoluobčanov. Za toto obdobie ma mrzí možno len fakt, že sa mi nepodarilo docieliť prepojenie časti pri Maline so sídliskom Juh chodníkom. Táto časť totiž patrí povodiu Dunaja a jednoducho to nateraz nejde, pretože vodohospodári musia mať prístup s ťažkou technikou ku korytu Maliny.


3. Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Myslím, že až na začiatok tohto funkčného obdobia postupne dokázali poslanci aj s primátorom, či už na komisiách alebo na zastupiteľstve, dosiahnuť spoločnú reč. Nie samozrejme vo všetkých prípadoch, ale myslím, že ak by zostala aj v ďalšom období skladba mestského zastupiteľstva podobná, dokážu dotiahnuť veľa rozbehnutých projektov i  ďalších zmien v Malackách do zdarného konca.

4. Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Nebudem sa uchádzať. Odpoveď prečo, pochopíte z toho, čo som napísal v odpovedi na prvú otázku.

 

Ing. Jozef HALCIN
nezávislý poslanec
riaditeľ Odboru prevencie kriminality
Ministerstvo vnútra SR

Jozef Halcin nevyužil možnosť poskytnutého priestoru.


-red-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok