1. 12. 2011
Poslanci žiadajú rozpracovať ďalšie alternatívy
Malackí poslanci v stredu 30. 11. vzali na vedomie predloženú dôvodovú správu k zámeru zriadenia špeciálneho bývania v objekte BVS v areáli Vampil, ale aj názor obyvateľov mesta vyjadrený okrem petície aj vo verejnej diskusii s obyvateľmi Juhu deň pred rokovaním MsZ. Obyvatelia lokality Juh sa obávajú, že sa im zriadením špeciálneho bývania pre neprispôsobivých v ich štvrti zhorší kvalita života.

Malackí poslanci odložili návrh zámeru zriadenia špeciálneho bývania s tým, že od mestského úradu očakávajú predloženie ďalších variantných riešení vzniknutej situácie. Mestský úrad uznesením zaviazali do konca januára predložiť komplexne rozpracované ďalšie alternatívy riešenia vzniknutej situácie tak, aby poslanci dostali na rozhodnutie úplný materiál s potrebnými prílohami.

Rozpracované alternatívy majú mať podľa návrhu uznesenia na zreteli osem princípov pre vyriešenie situácie s neprispôsobivými rodinami. Tie hovoria napríklad o tom, že hlavní aktéri sporu na Družstevnej ulici sa budú aktívne zúčastňovať na jeho riešení a že akákoľvek nehnuteľnosť, ktorú poskytnú na bývanie problémovým rodinám, sa nedostane do ich vlastníctva. Podľa princípov by sa tiež títo obyvatelia mali podieľať na prácach pre úpravu a prispôsobenie bývania.

MsZ tiež zaviazalo mestský úrad, aby pripravil projekt inklúzie vylúčených skupín obyvateľstva s možnosťou pridruženej výroby. Od úradu ďalej žiadajú, aby zabezpečil vykonávanie terénnej sociálnej práce a pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určí podmienky výkonu špeciálneho bývania v meste s uplatnením inštitútu sociálneho bytu. Ďalšia ukladacia časť návrhu uznesenia sa týka požiadaviek súvisiacich s riešením kritickej situácie s neplatičmi a neprispôsobivými občanmi na Skuteckého ulici na sídlisku Juh.

text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok