29. 11. 2012
Poslanci zasadnú na Mikuláša

Mestské zastupiteľstvo v Malackách zasadne posledný raz v tomto kalendárnom roku 6. 12. o 9.00 h. Spomedzi bohatého programu upozorňujeme na niektoré body, medzi ktorými svojou závažnosťou určite dominujú tri návrhy VZN. Jedným z nich je návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.

Ďalšie VZN sa týka výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 a tretím je návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. Poslanci budú venovať čerpaniu rozpočtu mesta Malacky k 31.10. 2012 a návrhu na zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2012. Mnohých bude zaujímať aj návrh rozpočtu mesta na rok 2013 – 2015.

Okrem iného sa MsZ bude zaoberať aj návrhom na určenie prípadu osobitného zreteľa v súvislosti s poskytnutím nebytového priestoru v  polyfunkčnom objekte na Mierovom námestí v Malackách Oskarovi Dobrovodskému a odznie niekoľko správ, napr. Správa o výsledku  následnej finančnej kontroly splnenia návrhu opatrení v  ZUŠ Malacky a Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených so spoločnosťou Tekos, spol. s r.o.
                       
Text: T. Búbelová, foto: S. Osuský                                                

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok