14. 10. 2010
Poslanci zamietli vybudovanie čerpacej stanice

Vo štvrtok 14. októbra sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 13 z 18 poslancov. Pôvodný návrh programu obsahoval osem bodov prerokovania a šesť informácií. Pred samotným prerokovaním poslanci odsúhlasili presunutie informácie o koncepcii športu v meste do bodu programu. Na zastupiteľstve nebola z dôvodu neprítomnosti kontrolórky mesta Ľ. Čikošovej prerokovaná správa o vykonanej kontrole verejného obstarávania podprahovej zákazky, ktorá sa tak presúva na najbližšie zasadnutie.

K väčšine predložených uznesení nemali poslanci mestského zastupiteľstva výrazné pripomienky. Schválili VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj návrhy na prevod nehnuteľností. Poslanci vyjadrili súhlas so zamietavým stanoviskom mesta k opakovanej žiadosti na vybudovanie čerpacej stanice pohonných hmôt na pozemku mesta v blízkosti synagógy.

Najdiskutovanejším bodom bol prvý návrh rozpočtu mesta Malacky na rok 2011, ktorý spracoval vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ladislav Adamovič. Prvý návrh rozpočtu je pritom zostavený ako prebytkový s celkovými príjmami 9 660 036 € a výdavkami 9 306 045 €. Keďže návrh rozpočtu je tvorený v predvolebnom období, nie sú v ňom zahrnuté aktivity nového zastupiteľstva, ktoré si tak bude môcť určiť vlastné priority nakladania s finančnými prostriedkami. K otázke rozpočtu sa vyjadrovali viacerí poslanci, pričom hľadali možnosti mesta vo využívaní externých zdrojov financovania. V otázke návrhu mestského rozpočtu sa poslanci dotkli oblasti verejného obstarávania a jeho dôkladnom plnení ako možného nástroja šetrenia financií. V tejto súvislosti sa spomenula aj elektronická aukcia, ktorá tiež predstavuje jednu z možností. Predkladaný prvý návrh rozpočtu poslanci zobrali na vedomie, pričom do druhého návrhu rozpočtu bude okrem iného zaradená aj informácia o úverovej zaťaženosti mesta.


/raj/
 

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok