14. 10. 2010
Poslanci zamietli vybudovanie čerpacej stanice

Vo štvrtok 14. októbra sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 13 z 18 poslancov. Pôvodný návrh programu obsahoval osem bodov prerokovania a šesť informácií. Pred samotným prerokovaním poslanci odsúhlasili presunutie informácie o koncepcii športu v meste do bodu programu. Na zastupiteľstve nebola z dôvodu neprítomnosti kontrolórky mesta Ľ. Čikošovej prerokovaná správa o vykonanej kontrole verejného obstarávania podprahovej zákazky, ktorá sa tak presúva na najbližšie zasadnutie.

K väčšine predložených uznesení nemali poslanci mestského zastupiteľstva výrazné pripomienky. Schválili VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj návrhy na prevod nehnuteľností. Poslanci vyjadrili súhlas so zamietavým stanoviskom mesta k opakovanej žiadosti na vybudovanie čerpacej stanice pohonných hmôt na pozemku mesta v blízkosti synagógy.

Najdiskutovanejším bodom bol prvý návrh rozpočtu mesta Malacky na rok 2011, ktorý spracoval vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ladislav Adamovič. Prvý návrh rozpočtu je pritom zostavený ako prebytkový s celkovými príjmami 9 660 036 € a výdavkami 9 306 045 €. Keďže návrh rozpočtu je tvorený v predvolebnom období, nie sú v ňom zahrnuté aktivity nového zastupiteľstva, ktoré si tak bude môcť určiť vlastné priority nakladania s finančnými prostriedkami. K otázke rozpočtu sa vyjadrovali viacerí poslanci, pričom hľadali možnosti mesta vo využívaní externých zdrojov financovania. V otázke návrhu mestského rozpočtu sa poslanci dotkli oblasti verejného obstarávania a jeho dôkladnom plnení ako možného nástroja šetrenia financií. V tejto súvislosti sa spomenula aj elektronická aukcia, ktorá tiež predstavuje jednu z možností. Predkladaný prvý návrh rozpočtu poslanci zobrali na vedomie, pričom do druhého návrhu rozpočtu bude okrem iného zaradená aj informácia o úverovej zaťaženosti mesta.


/raj/
 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok