16. 12. 2011
Poslanci vyzývajú riaditeľku MsCSS, aby odstúpila

Po približne jedenástich hodinách rokovania poslanci na 15. zasadnutí MsZ 15. 12. schválili výzvu na odstúpenie riaditeľky MsCSS D. Mračnovej. Okrem toho odobrili aj vyššie dane či návrh rozpočtu mesta na budúci rok.
V úvode bol na stole materiál návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady. Zvýšenie sadzby daní vyplýva z novelizácie zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Schváleniu materiálu predchádzala rozsiahla diskusia. Daň za psa chovaného v rodinnom dome sa bude zvyšovať zo 7 na 10 €/rok. Ak chováte psa v byte budúci rok zaň zaplatíte 40 € (predtým 37). O 20 % v priemere sa zvyšujú i sadzby dane za verejné priestranstvo. Prvý raz mesto zavádza i daň z ubytovania.  Platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia. Túto daň vyberajú aj v okolitých mestách v Stupave, Senici i Pezinku. Poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady stúpnu o 5 – 7 %.

Poslanci neschválili predložený návrh zmeny rozpočtu Mestského centra sociálnych služieb, nakoľko  zistili porušenie rozpočtovej disciplíny. Riaditeľka MsCSS D. Mračnová spoločne s ekonómkou L. Matyiovou, ktoré spracovali predkladanú zmenu rozpočtu v ňom neuvádzajú všetky príjmy, ktoré následne podľa slov riaditeľky použili na výdavky. Konkrétne na úhradu dlhu v Sociálnej poisťovni. Podľa hlavnej kontrolórky mesta Ľ. Čikošovej musia byť v rozpočte zahrnuté všetky príjmy a výdavky organizácie. Poslanci dospeli k tomu, že návrh zmeny rozpočtu nevychádza z reality. Ďalší predložený materiál Ekonomická analýza stavu hospodárenia MsCSS poslanci neodobrili a riaditeľke uložili predloženie reálneho položkového rozpočtu príjmov a výdavkov a jeho čerpanie na rok 2011. Taktiež musí do 31. 1. predložiť analýzu hospodárenia za roky 2008 – 2011. Po prerokovaní listu občana M. Teplického, ktorý pojednáva o poslaneckej zodpovednosti v súvislosti z neodvolaním riaditeľky MsCSS, poslanec J. Říha navrhol vyzvať D. Mračnovú aby odstúpila zo svojej funkcie. Tento návrh poslanci podporili.
Naši volení zástupcovia schválili aj Návrh rozpočtu mesta Malacky na rok 2012 vo výške 20 463 867 €.

N. Slobodová

 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok