14. 3. 2008
Poslanci vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra

Druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa uskutočnilo vo štvrtok 13. marca. Zasadnutiu predsedal primátor Jozef Ondrejka. Poslanci na ňom schválili názov novej ulice – cesta, ktorá vznikla vybudovaním komunikácie do zóny C Priemyselno – technologického parku Záhorie a spája Pezinskú ulicu s Továrenskou ponesie názov Priemyselná ulica.

Poslanecký zbor rozhodol aj o odpredaji pozemku pod predajňou potravín na sídlisku Juh spotrebnému družstvu COOP Jednota a zároveň zamietol žiadosť družstva o odkúpenie časti priľahlého pozemku, na ktorom mala COOP Jednota zámer rozšíriť predajnú plochu. Na návrh primátora vybuduje mesto na tejto ploche parkovacie miesta pre tridsať vozidiel.

So správou o nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2007 i zámerom ďalšieho riešenia nakladania s odpadom vystúpil pred poslancov František Klíma, vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ. Za strategickú cestu k minimalizácii tvorby odpadu označil obstaranie technologického zariadenia na delenie zostatkového odpadu. V spolupráci so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú vývozom a uložením odpadu, vypracuje mesto projekt a o jeho podporu sa bude uchádzať vo fondoch EÚ.

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vyhlásilo na 15. máj voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky. Uchádzači o túto pozíciu môžu na základe zverejnených kritérií prihlášku podať do 30. apríla.

 

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok