9. 9. 2010
Poslanci schválili pravidlá o prideľovaní bytov
Na dnešnom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali celkom 14 materiálov a tri informácie.
Medzi dôležité rokovacie body patrilo prerokovávanie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v osobitnom režime na ulici Pri Maline. Tento materiál upravuje podmienky pridelenia nájomných bytov, proces hodnotenia uchádzačov, doby trvania nájmu, nájmy ako aj ukončenie resp. vypovedanie nájmu. Podrobne sa tejto téme budeme venovať v najbližšom čísle Malackého hlasu, ktoré vyjde 14. septembra. Ďalej sa poslanci venovali prevodom parciel pod nehnuteľnosťami v prospech ich užívateľov, prevodom majetku od obvodného úradu a súkromných spoločností v prospech mesta. Do nájmu Základnej škole na Štúrovej ulici  zastupiteľstvo zverilo multifunkčné ihrisko, ktoré bolo vybudované pred nedávnom v bezprostrednej blízkosti areálu školy. Najdiskutovanejším bodom bolo riešenie nedostatku miest pre umiestnenie detí do materských škôl. Poslanci sa takmer hodinu venovali tomuto bodu a riešenie si môžete prečítať tu: Taktiež boli schválení kandidáti do rád škôl a monitorovacia správa programového rozpočtu mesta. Interpelácie zazneli od štyroch poslancov (A.Dubajová, A.Pašteka, M.Valachovič, J.ňíha) a týkali sa úpravy okolia hrobov na oboch cintorínoch, návrhu na zjednotenie názvov ulíc, vyhodnotenia plnenia interpelácií po faktickej stránke za obdobie od začiatku roka 2007, riešenia problému neprispôsobivých občanov na  Družstevnej ulici so žiadosťou o vypracovanie podrobnej správy o genéze problému, realizovaných opatreniach a navrhovaných postupoch, sprístupneniu dokumentácie z verejného obstarávania a súhlasu k výkonu zárobkovej činnosti popri zamestnaní súvisiacej s predmetom zamestnania.

/iša/
Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok