25. 6. 2010
Poslanci rokovali na etapy

Zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa malo konať ešte 17. júna, no pre ich nedostatočný počet sa s rozšíreným programom preložilo na 25. júna, prebiehalo zo začiatku rozpačito. Zasadnutie bolo zvolané na 8.00 h, z 18 poslancov sa však dostavilo len 10. Krátko pred 10.00 h zbor opustil poslanec Branislav Orth a keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina, zasadnutie nebolo uznášaniaschopné.

Po prestávke, pred ktorou stihli zástupcovia občanov prijať stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za minulý rok, návrh na schválenie tohto účtu, návrh zmeny rozpočtu na rok 2010 a návrh na prevod obchodného podielu mesta v spoločnosti Progres Malacky, spol. s r. o., odročil primátor Jozef Ondrejka zasadnutie na poludnie. Poslanecký zbor sa rozšíril o Antona Pašteku a Vladimíra Zetka.

Jedným z najdiskutovanejších bodov bol návrh na riešenie nedostatočnej kapacity priestorov v materskej škole Kollárova s alokovanými triedami. V diskusii zdôraznila riaditeľka škôlky Mária Hudecová nutnosť rýchleho riešenia, keďže pre nasledujúci školský rok nebolo prijatých až 85 detí a je predpoklad, že v budúcich rokoch toto číslo porastie. Pred poslancami stáli tri alternatívy – odkúpenie rodinného domu a jeho následná výmena za pavilóny Detského domova Macejko, nadstavba na budove škôlky na Kollárovej ulici a montovaná stavba v priestoroch Včelnice.

Poslanci si napokon zvolili rozpracovanie prvej alternatívy, keďže jeden z pavilónov detského domova prisľúbila riaditeľka Macejka škôlke prepustiť ihneď. Základom je však statický posudok. Ak by nebol kladný, rozpracovať by sa mala druhá alternatíva a o ďalších krokoch týkajúcich sa nadstavby na staršej budove by poslanci debatovali v septembri.

Simona Šípová; foto: Stano Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok