25. 6. 2010
Poslanci rokovali na etapy

Zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa malo konať ešte 17. júna, no pre ich nedostatočný počet sa s rozšíreným programom preložilo na 25. júna, prebiehalo zo začiatku rozpačito. Zasadnutie bolo zvolané na 8.00 h, z 18 poslancov sa však dostavilo len 10. Krátko pred 10.00 h zbor opustil poslanec Branislav Orth a keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina, zasadnutie nebolo uznášaniaschopné.

Po prestávke, pred ktorou stihli zástupcovia občanov prijať stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za minulý rok, návrh na schválenie tohto účtu, návrh zmeny rozpočtu na rok 2010 a návrh na prevod obchodného podielu mesta v spoločnosti Progres Malacky, spol. s r. o., odročil primátor Jozef Ondrejka zasadnutie na poludnie. Poslanecký zbor sa rozšíril o Antona Pašteku a Vladimíra Zetka.

Jedným z najdiskutovanejších bodov bol návrh na riešenie nedostatočnej kapacity priestorov v materskej škole Kollárova s alokovanými triedami. V diskusii zdôraznila riaditeľka škôlky Mária Hudecová nutnosť rýchleho riešenia, keďže pre nasledujúci školský rok nebolo prijatých až 85 detí a je predpoklad, že v budúcich rokoch toto číslo porastie. Pred poslancami stáli tri alternatívy – odkúpenie rodinného domu a jeho následná výmena za pavilóny Detského domova Macejko, nadstavba na budove škôlky na Kollárovej ulici a montovaná stavba v priestoroch Včelnice.

Poslanci si napokon zvolili rozpracovanie prvej alternatívy, keďže jeden z pavilónov detského domova prisľúbila riaditeľka Macejka škôlke prepustiť ihneď. Základom je však statický posudok. Ak by nebol kladný, rozpracovať by sa mala druhá alternatíva a o ďalších krokoch týkajúcich sa nadstavby na staršej budove by poslanci debatovali v septembri.

Simona Šípová; foto: Stano Osuský

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok