17. 6. 2010
Poslanci pre nízku účasť nezasadali

Napriek tomu, že s vyše dvojtýždňovým predstihom zvolal primátor Jozef Ondrejka zasadnutie mestského zastupiteľstva, 17. júna sa napokon nekonalo. Ani pol hodinu po plánovanom začiatku zasadnutia nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže podľa rokovacieho poriadku neboli zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Na programe však bolo množstvo dôležitých bodov, napríklad návrh zmeny rozpočtu na rok 2010, správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly v spoločnosti Progres Malacky i návrh na prevod obchodného podielu mesta v tejto spoločnosti. Bodom, ktorý do zasadačky prilákal množstvo mamičiek a oteckov s deťmi, bol návrh na riešenie nedostatočnej kapacity priestorov v materských školách.

Materiál ponúka tri alternatívy. Prvou z nich je umiestnenie detí v priestoroch detského domova na Rakárenskej ulici. Mesto by odkúpilo a zrekonštruovalo rodinný dom na Hviezdoslavovej ulici a objekt následne zamenilo s priestormi detského domova. Druhou možnosťou je zakúpenie objektu škôlky na Kollárovej ulici, ktorému však musí predchádzať statický posudok, pričom projektová dokumentácia pre nadstavbu je už pripravená. Treťou eventualitou je využitie objektu včelnice v okrajovej časti mesta, tomu však predchádza zdĺhavý proces.

V závere svojho príhovoru vysvetlil J. Ondrejka prítomným občanom, že z už spomínaného dôvodu nedostatočnej kapacity v škôlkach budú všetky odvolania proti neprijatiu zamietnuté. Opätovne budú poslanci mestského zastupiteľstva zasadať 25. júna a program rokovania bude rozšírený.

Simona Šípová

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok