27. 4. 2007
Poslanci o verejnom osvetlení

Vo štvrtok 26. 4. sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách. Poslanci na ňom schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o požiarnom poriadku mesta i návrh realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tento návrh bol predložený v alternatívach a členovia poslaneckého zboru rozhodli o tom, že verejné osvetlenie s predpokladanými nákladmi takmer 15 miliónov korún  bude pre mesto rekonštruovať obchodná spoločnosť TEKOS, s. r. o. Predmetom rokovania bol aj návrh novej právnej formy príspevkovej organizácie Mestské centrum sociálnych služieb. Po dlhej diskusii o výhodách i rizikách zriadenia neziskovej organizácie so zameraním na sociálne služby napokon poslanci zmenu právnej formy neschválili. Po ostatnom rokovaní MsZ nastáva zmena v orgánoch spoločností s účasťou mesta: členom Dozornej rady spoločnosti TEKOS, s. r. o., sa stal Dušan Galovič, v Dozornej rade spoločnosti Progres Malacky, s.r.o., bude pracovať Ján Padyšák a František Klíma sa stal konateľom obchodnej spoločnosti Recykling Malacky, s.r.o.

Ďalšie
Oznamy
1. 2. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac február 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok