27. 4. 2007
Poslanci o verejnom osvetlení

Vo štvrtok 26. 4. sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách. Poslanci na ňom schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o požiarnom poriadku mesta i návrh realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tento návrh bol predložený v alternatívach a členovia poslaneckého zboru rozhodli o tom, že verejné osvetlenie s predpokladanými nákladmi takmer 15 miliónov korún  bude pre mesto rekonštruovať obchodná spoločnosť TEKOS, s. r. o. Predmetom rokovania bol aj návrh novej právnej formy príspevkovej organizácie Mestské centrum sociálnych služieb. Po dlhej diskusii o výhodách i rizikách zriadenia neziskovej organizácie so zameraním na sociálne služby napokon poslanci zmenu právnej formy neschválili. Po ostatnom rokovaní MsZ nastáva zmena v orgánoch spoločností s účasťou mesta: členom Dozornej rady spoločnosti TEKOS, s. r. o., sa stal Dušan Galovič, v Dozornej rade spoločnosti Progres Malacky, s.r.o., bude pracovať Ján Padyšák a František Klíma sa stal konateľom obchodnej spoločnosti Recykling Malacky, s.r.o.

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok