29. 12. 2020
Poslanci hodnotia rok 2020
Požiadali sme poslancov mestského zastupiteľstva, aby zhodnotili končiaci sa rok. Čo ich potešilo, čo sa podľa nich nepodarilo, čo želajú do nového roka? 

Lucia Vidanová 
Tento rok sa mi bude navždy spájať so šokujúcim spôsobom zadržania primátora. Dodnes to vnímam ako hrubé a neoprávnené. Verím, že to skonštatujú aj súdy. 
Aj napriek nepriaznivej situácii mestské projekty nezostali zamrznuté. Veľmi ma potešilo otvorenie novej telocvične pri ZŠ Dr. J. Dérera a tiež výstavba detských jaslí v areáli MŠ na Bernolákovej ulici. Úžasnou bola správa o úspechu projektov výstavby komunitného centra v areáli CVeČka a tiež rekonštrukcie a prístavby budovy pre Vstúpte, n. o., z eurofondov. 
Negatívne vnímam snahy istej skupiny ľudí očierňovať a rozporovať aktivity radnice. Som zástankyňou konštruktívneho dialógu, ale to, čo predvádzajú – aj s počtom trestných oznámení – je neakceptovateľné. Neuvedomujú si, ako škodia rozvoju mesta a bránia napredovaniu projektov, prioritných pre mesto. 
Každému Malačanovi želám zdravie a zase len zdravie a láskavé vzťahy. Želám si aj návrat k bežnému životu bez obmedzení. Sme predsa spoločenskí, a  uzatvorenie do vlastných domácností  bez sociálnych kontaktov iste nikomu neprospelo. 

Adam Janík
Asi ťažko sa budeme obzerať za rokom 2020 s úsmevom a s hodnotením: „To bol ale super rok!“ Každého z nás zasiahla pandémia a jej následky boli pre drvivú väčšinu z nás negatívne. Treba si však uvedomiť to hlavné: máme život, máme rodiny, strechu nad hlavou, teplo domova… Čo sú naše problémy v porovnaní napríklad s obyvateľmi Náhorného Karabachu? Predstavte si život v strachu, keď neviete, či sa váš dom nestane zajtra terčom bombardovania a či v ňom vtedy budete.
Negatívna situácia ovplyvnila aj fungovanie mesta, najmä po finančnej stránke. Mrzí ma zvyšovanie daní a poplatkov, ale vďaka tomu sa nám darí držať v rozpočte aj projekty, ktoré posúvajú kvalitu života v meste vpred. Je mi ľúto, že sa tento rok nepodarilo vybudovať dlho avizovanú cyklotrasu Družstevná – Radlinského. Všetko však nasvedčuje tomu, že budúci rok nás čaká realizácia hneď dvoch ťažiskových cyklotrás.
Pevne verím, že pandemická situácia sa s príchodom vakcín podarí dostať pod kontrolu a my sa vrátime k životom, ktoré sme žili pred jej vypuknutím. To je zároveň aj moje najväčšie želanie do roka 2021. 

Martin Macejka
Rok 2020 bol náročný pre ľudí aj mesto. Niektoré projekty nevyšli, nekonali sa mnohé podujatia. Obmedzenia sa týkali všetkých. No bol priestor na drobnú prácu, ktorej výsledky sa ešte prejavia. 
Teším sa, že sa podarilo zdigitalizovať tisíce strán historických dokumentov, ich spracovanie posunie poznanie o meste. Pripravila sa monografia o františkánskom kláštore, ktorá vyjde onedlho. Dokončila sa telocvičňa na Dérerke, stavajú sa detské jasle, skvalitnil sa interiér škôl, kino je vynovené, je nová karanténna stanica atď. 
Nepodarilo sa viac pokročiť v stavebných prácach v centre, vyriešiť parkovanie v meste, získať peniaze na opravu zámku. Nepodarilo sa (zatiaľ) zlepšiť ochranu pamiatok v meste. Nebudovali sa cyklotrasy v meste, hoci zmena je na dohľad. Tieto resty sú výzvami do ďalšieho obdobia.
Želám nám, aby sa krízové obdobie skončilo a budúci rok bol obdobím „nádychu“. Obyvateľom mesta prajem veľa zdravia a dôvodov na radosť. Mestu želám, aby sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity a aby Malacky boli dobrým miestom pre život.

Milan Ondrovič 
Všetkým čitateľom želám, aby v tomto hektickom a stresujúcom období našli pokoj a užívali si každý jeden deň najlepšie, ako vedia. Som rád, že ľudia v našom meste pristúpili k opatreniam proti šíreniu pandémie veľmi zodpovedne a nenastala tu vážnejšia krízová situácia. 
Teší ma, že sa nám darí napredovať v projektoch, a to aj napriek komplikovanej spoločenskej situácii a polenám, ktoré nám hádžu pod nohy ľudia, čo svoje osobné záujmy postavili nad záujmy spoločenské. Príprava najväčších projektov ako športová aréna či námestie s podzemnou garážou ide do finále. Cyklotrasy sa začínajú obstarávať. Budúci rok môže byť v znamení týchto veľkých stavieb a prípravy strategických dokumentov, ako je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, či nesmierne dôležitá Klimatická stratégia. Na čo sa teším v budúcom roku asi najviac, je architektonická súťaž na kultúrny dom.
Budeme si ešte musieť mnohé odoprieť, ale pre mňa, ako aj pre mnohých ďalších, je to súčasne príležitosť pribrzdiť a viac sa venovať rodine aj sebe. Myslím, že rok 2020 – napriek tomu, aký bol – bol príležitosťou uvedomiť si, čo všetko máme, lebo chtiac-nechtiac sme si museli mnohé veci odoprieť.   
 
Anton Pašteka
Veľmi ťažko hodnotiť tento rok, pretože pandémia a problémy s ňou ovplyvnili nielen náš osobný život, ale i život mesta a celej spoločnosti vo všetkých oblastiach. 
Za najväčší úspech v meste považujem otvorenie druhej telocvične na ZŠ Dr. J. Dérera, realizácia tejto myšlienky trvala niekoľko desaťročí.
Všetkým obyvateľom mesta želám všetko dobré v  roku 2021, najmä pevné zdravie a aby sa pandémia stala už len okrajovým problémom.

Pavel Spusta
Optimisticky sa začínajúci rok 2020 sa hneď na jar zasekol, keď nám priamo pod nohami vybuchol Covid. Prestali sme chodiť na kávu, na pivo, do reštaurácií, kín, divadiel, na koncerty či na štadióny. Do toho vstúpili „nadšenci“, ktorí podali na Malacky množstvo udaní a trestných oznámení. A tak sa život v meste doslova zastavil.
Napriek všetkým týmto komplikáciám mesto dokončilo úpravu škôl a škôlok a postavilo novú telocvičňu pri ZŠ Dr. J. Dérera. Chystajú sa nové cyklotrasy, športová hala a znovu sa rozbehli zastavené práce komplexu Severín, pri ktorom sa vybuduje mestská podzemná garáž.  
Triedime aj odpad na papier, plasty, sklo a rastlinný odpad. Štát prišiel s novým nariadením zberu kuchynského odpadu. Kto to všetko zaplatí?  No jasné, že MY! 
Keď budeme aj naďalej vecne spolupracovať, verím, že v roku 2021 všetko úspešne 
zvládneme.

Štefan Hronček 
Rozhodne máme za sebou asi najnáročnejší rok za posledné obdobie. Pri mnohých ukázal skutočnú povahu.  Som rád, že v mojom okolí som sa stretol skôr s tou lepšou stránkou a ochotou si navzájom pomáhať.
Žiaľ, tento rok je aj mimo pandémie ako zakliaty a mnohé z vecí, ktoré sme mali naplánované, sa nepodarili – či už z oprávnených alebo neoprávnených príčin, to ukáže čas. Zostávajú však stále v pláne a o to viac sa budeme snažiť ich naplniť neskôr. 
Napriek tomu sa nám predsa aspoň kultúrne podarilo na Juhu pár drobností, ktoré potešili. Dvakrát sa pod oknami rozozvučili tóny dobových melódií v podaní Musica Ursusica. Vlastnými rukami sme postavili máj. Pre všetky deti prišiel Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček a vyzdvihnúť poštu pre Ježiška. 
Každý  z nás si asi do svojich vianočných a novoročných prianí pribalí prosbu, nech sa nám podarí vymaniť sa z pandémie. No pribaľme si ku tomu aj dostatočnú dávku zdravia, pevnej vôle a ľudskosti. 
Katarína Trenčanská 

NÁŠ  ROK

Tak, ako rozprávky majú svoje čaro,
všetkým nám aj toto obdobie čosi dalo.
Poznanie, kto za kým stojí,
hlúposť, čo sa rada spojí
s každým kto chce mať svoju moc,
volá sa NAKA na pomoc.
Zlo sa chce votrieť do vnútra mesta,
hľadá sa spôsob, veď súdna cesta,
je tá, čo chce človeka zničiť,
semienko vsadené začína klíčiť…
Nie je dôvod sa však buriny báť,
pevný pilier zostáva stáť.
Tí, ktorí nosia pravdu holú,
budú stáť vždy pri sebe spolu.
Ako sa zorientovať? S kým vlastne byť?
Stačí si srdce otvoriť.
Pozrite vonku okolo seba,
dala sa ruka, kde bola treba.
Vnikla k nám pandémia a má svoju moc.
Kto teraz príde nám všetkým na pomoc???
Budú to tí, čo „sedia hore“?
Veď keď to vidíme, zdá sa nám choré,
čo všetko nás obmedzí, je toho dosť!
Chceli nám ju zobrať, no nedali sme našu pohotovosť.
Čo na to povedať? Aká je doba?
Stratila sa úcta, stvorili sme snoba.
Nachádza sa aj v nás, možno v kúšku malom,
nedajme mu možnosť stať sa naším kráľom.
Cez vianočné sviatky nájdime si čas,
odhaľme ľudskosť, čo je skrytá v nás.
Úprimnosť srdca dokáže veľa,
spojí vás v nájdení dobrého priateľa.
Šťastné a veselé, urobte správny krok,
vždy sa dá začať, aj v Nový rok.

Pavol Tedla 
Žiaľ, aj život  v našom meste negatívne ovplyvnili okolnosti okolo ochorenia Covid-19. Či už školopovinným deťom, učiteľom, všetkým zapojených do rôznych foriem vzdelávania, ale aj bežným obyvateľom a celému podnikateľskému sektoru. Na strane mesta vznikli aj finančné straty spojené s výpadkom daní a poplatkov a tiež bolo nutné spomaliť, alebo úplne zastaviť niektoré projekty.
Napriek tomu oceňujem, že sa spustila výstavba detských jaslí, čo opäť posunie úroveň vzdelávania a starostlivosti o deti v našom meste. Dokončili sa aj projekty v školách 
(MŠ na Záhoráckej spolu s rekonštrukciou chodieb, nová telocvičňa na ZŠ Dr. J. Dérera). Vedenie mesta aj v tomto roku konkrétnymi krokmi ukázalo, že oblasť školstva a vzdelávania je skutočnou prioritou.
Mrzí ma zastavenie alebo spomalenie niektorých projektov (cyklotrasy, výstavba v centre mesta). Som presvedčený, že mesto vyvíja veľké úsilie, aby pokračovali a úspešne sa dotiahli do konečného stavu. Takisto je škoda, že situácia nedovolila zorganizovanie viacerých tradičných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne s našim mestom spájajú a občania si ich obľúbili.
Želám  všetkým občanom mesta v novom roku zdravie a pohodu, spokojnosť v osobnom i pracovnom živote. Osobitne všetkým deťom, aby sa mohli čím skôr vrátiť do škôl a začať plnohodnotný vyučovací proces. Všetkým pedagógom a pracovníkom v oblasti vzdelávania želám zdravie, radosť z ich náročnej práce a veľa síl do ďalšieho, dúfam, že lepšieho obdobia.

Marián Haramia 
Začiatkom tohto roka sa naplno objavil nový fenomén –dovtedy nepoznaná koronavírusová infekcia, ktorá naplno zasiahla Slovensko a neobišla ani naše mesto. Dotklo sa to všetkých inštitúcií v Malackách, uzavreli sa školy, redukuje sa výučba, obmedzuje sa prevádzka v podnikoch, dotýka sa to kultúrnych a športových podujatí aj poskytovania zdravotníckych služieb. S poteším sledujem, ako sa mesto snaží s týmto problémom vyrovnať a pokračuje v plnení svojich cieľov.
Všetkým Malačanom želám to, čo je najcennejšie – pevné zdravie. 

Daniel Masarovič
Žijeme špecifickú dobu so špecifickými následkami na náš život, osobný i spoločenský. Napriek tomu, že nám koronakríza viaceré veci vzala, priniesla aj viaceré príležitosti a cenné skúsenosti. Prehodnocovanie priorít, toho, na čom skutočne záleží, nás môže posunúť dobrým smerom vo všetkých rovinách spoločenského diania. 
Oceňujem postoj mesta, ktoré v rámci konsolidačných rozpočtových opatrení udržalo financovanie organizácií tak, že sú prevažne garantované platy ich  zamestnancov v plnej výške. Udržanie rozvojových projektov v aktívnej línii posunu je tiež pozitívom. Oceňujem postoj mestského zastupiteľstva k riešeniu problémov, ktoré majú následky na kvalitu života obyvateľov mesta. Prejavilo sa to najmä stopnutím hazardu či jasným vymedzením sa voči zrušeniu urgentnej zdravotnej starostlivosti. V oboch prípadoch sú to prejavy ľudskosti a konania v prospech väčšieho dobra pre celok, nie pre ekonomický profit úzkej skupiny. 
Nech aj v novom roku dominujú pri našom rozhodovaní ľudskosť a uvedomelosť, vyjadrované záujmom o potreby človeka, osobitne toho v núdzi a ohrození. V terajších časoch vypätých emócií a náročného psychického prežívania máme jedinečnú šancu prinášať do medziľudských vzťahov pokoj a povzbudenie.  

Ladislav Čas
Ako podpredseda Komisie pre šport a mládež by som sa  rád zameral na túto oblasť a zhodnotil tento nešťastný rok. 
Z plánovaných 13 mestských športových podujatí sa uskutočnili iba tri. Je to žalostne málo, necelá štvrtina. Boli to turnaj v ľadovom hokeji základných a stredných škôl, Záhorácky výstup na Vysokú a Športový deň zdravotne postihnutej mládeže. 
Nepodarilo sa nám zorganizovať ani jedny bežecké preteky (Beh oslobodenia, Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP, Malacká desiatka, Malacký kilometer) ani Putovný pohár MDD v šachu, Športové hry malackej mládeže, Memoriál P. Patscha v cyklistike ani vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2019. Toto história nepamätá.
Aký je to paradox, keď  sme sa nadchýnali pri otvorení nádhernej telocvične  na Dérerke a teraz – tak ako všetky telocvične a športoviská – zíva prázdnotou… Je nám z toho všetkým veľmi smutno, ale musíme si  uvedomiť, že zdravie a životy sú prvoradé. Veríme však, že takýto rok sa už nebude opakovať, že športoviská znova ožijú a celá spoločnosť sa dostane do normálnych koľají.
Ďakujem organizátorom, športovcom či rodičom za organizovanie športových podujatí. Všetkým želám v novom roku 2021 všetko najlepšie a najmä pevné zdravie.

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok