10. 7. 2014
Pomôžte so sčítaním bociana

Rok 2014 je rokom bociana bieleho nielen na Slovensku. Pri tej príležitosti sa koná 7. medzinárodné sčítanie bociana bieleho. Po desiatich rokoch sa zisťuje jeho početnosť v celom areáli rozšírenia vo viac ako 40 krajinách Európy, Ázie a severnej Afriky. Bocianovi sa darí aj na Záhorí. Vďaka rieke Morave a množstvu jazier a rybníkov tu má vhodné prostredie na život. Ak ste vo svojom okolí bociana bieleho zaregistrovali, zapojte sa do sčítania.

Cieľom je zachytenie vývoja populácie tohto populárneho vtáčieho druhu. V nastávajúcich týždňoch budú mláďatá opúšťať hniezda, a preto nastal správny čas na ich spočítanie. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia, ktorí majú vo svojom okolí hniezdo bociana.

„Prvé sčítanie bociana bieleho sa v areáli jeho hniezdneho rozšírenia uskutočnilo v roku 1934. Dalo významný základ pre poznanie vtedajšieho stavu populácie v Európe. Od roku 1974 boli opätovne organizované sčítacie akcie v desaťročných intervaloch. Posledné sčítanie bolo v rokoch 2004 a 2005 (rok 2005 bol doplnkový pre krajiny, kde sa nestihlo v roku 2004 bociany sčítať). Výsledky 6. medzinárodného sčítania hovoria o existencii 233 000 párov bociana. Svedčia o celkovom náraste populácie zo 166 000 párov zistených v roku 1994 až o 40%. Výnimku tvoria zistenia v Dánsku a Bosne a Hercegovine. Najvýraznejší, dvojnásobný nárast za posledných desať rokov vykazuje južná populácia obývajúca Pyrenejský polostrov. Východnú populáciu, do ktorej patrí aj slovenská populácia bociana, tvorí 150 000 párov s najvyšším počtom v Poľsku (viac ako 52 000 párov).“ informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Populácia bociana bieleho na Slovensku je ako v jednej z mála krajín sledovaná každoročne. Sčítanie párov realizujeme prostredníctvom spolupracovníkov a verejnosti. Výsledky sú spracované každoročne v Informačnom spravodajcovi a zverejňované na internetovej stránke www.bociany.sk/. Tu nájdete aj údaje z minulých rokov v štatistike Atlasu hniezd,” informuje Miroslav Fulín, koordinátor monitoringu a ochrany bociana bieleho na Slovensku a dopĺňa: „Pri poslednom medzinárodnom sčítaní v roku 2005 bol počet hniezdiacich párov na Slovensku najnižší v doterajšej histórii (927 párov). Odvtedy sa zvýšil a v posledných dvoch rokoch dosahuje počet 1190 párov. Pre reprodukciu populácie je dôležitý počet hniezdiacich párov, ktoré vyviedli mláďatá. V nepriaznivých rokoch pre bociany 2005 a 2010 bol počet úspešne hniezdiacich párov pomerne nízky (623 a 635 párov, minimum v roku 1997 bolo iba 497 párov). Terajší počet párov s úspešne vyvedenými mláďatami dosahuje štandardný priemer stavu našej populácie 904 párov. Celkový počet obsadených hniezd v roku 2013 bol na Slovensku 1260 hniezd,“ ukončuje Fulín.

Koľko párov bociana bieleho hniezdilo v roku 2014 a koľko mláďat vychovali úspešné bocianie páry sa dozvieme už o niekoľko týždňov. Pomôcť môže každý, kto pozná hniezdo bociana vo svojom okolí. Stačí si nájsť v databáze hniezd bociana hniezdo vo svojej obci na stránke www.bociany.sk a zadať výsledok hniezdenia. Získanie čo najpresnejšieho stavu pomôže vykresliť vývoj populácie bociana nielen na Slovensku, ale celkovo v rámci celého areálu rozšírenia.

Život bocianov na hniezdach môžete sledovať aj na našich on-line kamerách. Mláďatá sa pripravujú na svoj prvý let, trénujú krídla a o necelý mesiac sa vydajú na migráciu do Afriky. Ich posledné týždne na hniezdach môžete zachytiť aj prostredníctvom týchto kamier:

Brzotín: http://www.vtaky.sk/bociany/video/brzotin.html
Zemplínske Hradište: http://www.vtaky.sk/bociany/video/zemplin.html

On-line kamery na hniezdach bocianov bielych boli spustené v rámci projektu Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc (HUSK/1101/2.2.1/0336), ktorý podporila Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

– text, foto: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) –  

 

 

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok